หอการค้าฯชงต่ออายุลดส่งเงินสมทบประกันสังคมอีก 3 เดือน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

หอการค้าฯชงต่ออายุลดส่งเงินสมทบประกันสังคมอีก 3 เดือน

หอการค้าฯชงต่ออายุลดส่งเงินสมทบประกันสังคมอีก 3 เดือน

หอการค้าไทยเสนอกระทรวงแรงงานต่ออายุลดส่งเงินสมทบประกันสังคมอีก 3 เดือน ลดผลกระทบโควิด-19

ภาพจาก AFP/ประกันสังคม

วันนี้ (6ก.ย.64) นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้มีหนังสือข้อเสนอเป็นการเร่งด่วนไปยังนายสุชาติ ชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ได้ขยายมาตรการช่วยเหลือการหักเงินสมทบประกันสังคมต่อไปอีก 3 เดือน คือระหว่างเดือนกันยายน -พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และประคองการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

เนื่องจาก แม้คณะรัฐมนตรี (ครม.)จะมีมติออกมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีมาตรการเยียวยา ดูแลประชาชนกลุ่มภาคแรงงาน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถกลับมาฟื้นฟูและเปิดประเทศได้โดยเร็ว ทางหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยังได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ถึงสภาพปัญหาการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจที่ต้องพึ่งพากำลังแรงงาน ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจ

ดังนั้น ข้อเสนอขยายมาตรการช่วยเหลือการหักเงินสมทบประกันสังคมต่อไปอีก 3 เดือน หรือจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 ถือว่ามีความสำคัญมากที่จะประคองผู้ประกอบการ นายจ้าง และลูกจ้าง ให้ก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19 ในระยะเร่งด่วนนี้

อย่างไรดี คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ต้องขอบคุณคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรียว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ที่ได้นำข้อเสนอของหอการค้าไทย เรื่องมาตรการด้านแรงงานในสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้นำเสนอต่อกระทรวงแรงงาน โดยได้ออกเป็นมาตรการที่สำคัญ เช่น

1.มาตรการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองความเสี่ยงแรงงาน ทั้งคนไทยและต่างด้าว

2.มาตรการเร่งรัดจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน

3.มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนและนายจ้างได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่ 29 จังหวัด

4.มาตรการ Factory Sandbox

5.มาตรการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ให้สามารถทำงานต่อในราชอาณาจักรไทยได้

6.มาตรการลดหย่อนการส่งเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง ลูกจ้างกลุ่มผู้ประกันตน ตั้งแต่มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

มาตรการที่ดำเนินการมาดังกล่าวนั้น ได้ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และการจ้างงานจากการได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งยังช่วยผู้ประกอบการบรรเทาภาระด้านสาธารณสุขของแรงงานและผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง หรือเกิดความเสียหายในระบบธุรกิจน้อยที่สุด เพื่อรักษาไว้ซึ่งการจ้างงานในประเทศ


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง