ข่าวดี! รพ.เวิลด์เมดิคอล รับตรวจโควิด-19 พร้อมรับรักษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ข่าวดี! รพ.เวิลด์เมดิคอล รับตรวจโควิด-19 พร้อมรับรักษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวดี! รพ.เวิลด์เมดิคอล รับตรวจโควิด-19 พร้อมรับรักษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รพ.เวิลด์เมดิคอล รับตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR พร้อมรับรักษา ที่โรงพยาบาล และ Hospitel ที่อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

6 กันยายน 2564 โรงพยาบาลเวิลด์เมดคอล ถ.แจ้งวัฒนะ ในเครือ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT- PCR สำหรับผู้ที่มีผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นบวก หรือ เป็นบุคคลที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ได้ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถ.แจ้งวัฒนะ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหากผลตรวจ RT-PCR ยืนยันการติดเชื้อทางโรงพยาบาลจะรับเข้ารักษาที่โรงพยาบาล และ Hospitel ที่อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน โดยโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับตรวจโควิด-19 สำหรับสตรีมีครรภ์ทุกกรณี


ทั้งนี้ การตรวจแบบ RT-PCR โรงพยาบาลฯ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยจะทราบผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-836-9999ข่าวดี! รพ.เวิลด์เมดิคอล รับตรวจโควิด-19 พร้อมรับรักษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง