เปิด 3 สูตรวัคซีนไทย “แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์” เริ่มฉีด ต.ค.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิด 3 สูตรวัคซีนไทย “แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์” เริ่มฉีด ต.ค.นี้

เปิด 3 สูตรวัคซีนไทย “แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์” เริ่มฉีด ต.ค.นี้

สธ.เปิดสูตรการฉีดวัคซีนของไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะมีอยู่ 3 แบบ ยืนยันว่า วัคซีนที่จะเข้ามาภายในปีนี้เพียงพอเพื่อฉีดให้ประชาชนได้ตามเป้าหมายร้อยละ 70 ของประชากร

วันนี้( 5 ก.ย.64) นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงการจัดหาวัคซีน ว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม จะมีวัคซีนเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และหลังจากนี้จะมีวัคซีนหลัก 3 ตัว คือ ซิโนแวค ซิโนแวค 12 ล้านโดส ในเดือนกันยายนและตุลาคม เดือนละ 6 ล้านโดส โดยจะไม่มีการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคเข้ามาเพิ่มเติมอีก เพื่อให้สอดคล้องกับสูตรฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 1 และ ไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีนี้ อีกทั้งจะรอวัคซีนรุ่นใหม่ที่สามารถต้านเชื้อกลายพันธุ์ เป็นวัคซีนเชื้อตาย ปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตาม ย้ำว่า สูตรไขว้ ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า จากข้อมูลศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และศูนย์เชี่ยวชาญไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ศึกษาความปลอดภัยและการตอบสนองภูมิคุ้มกันมีความสอดคล้องกัน คือ ภูมิคุ้มกันสูงสู้เดลตาได้ในระยะเวลารวดเร็ว

ส่วนวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า จะเข้ามาในเดือนกันยายนนี้ 7.3 ล้านโดส เดือนตุลาคม 10 ล้านโดส , เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม เดือนละ 13 ล้านโดส และวัคซีนไฟเซอร์ 30 ล้านโดส เดือนกันยายน 2 ล้านโดส ,เดือนตุลาคม 8 ล้านโดส ,เดือนพฤศจิกายน และธันวาคมเดือนละ 10 ล้านโดส

โดยภายในสิ้นปีนี้ไทยจะมีวัคซีนทั้งหมดรวม 140 ล้านโดส เป็นแอสตร้าฯ 61 ล้านโดส , ซิโนแวค 31.5 ล้านโดส , ไฟเซอร์ 31.5 ล้านโดส , ซิโนฟาร์ม 11 ล้านโดส และโมเดอร์นา 5 ล้านโดส ซึ่ง

ไทยมีเป้าหมายฉีดวัคซีน ร้อยละ70 ของประชากร แต่การระบาดของเชื้อเดลตา มีการติดเชื้อ 1 คน อาจแพร่ไปได้ 7-8 คน ภูมิคุ้มกันหมู่ ร้อยละ70 อาจไม่พอ น่าจะขยับเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 70

นายแพทย์โสภณ ยังเปิดถึงสูตรการฉีดวัคซีนของไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะมีอยู่ 3 แบบ คือ

1.แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม

2.ไฟเซอร์ 2 เข็ม

3.สูตรฉีดไขว้ แอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 1 ตาม ด้วยไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 2

ส่วนสูตรไขว้ ซิโนแวค เข็มแรก ตามด้วย แอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ เป็นสูตรหลักที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ โดยฉีดในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใช้ได้กับทุกกลุ่ม ซึ่งจะใช้สูตรนี้จนกว่าวัคซีนซิโนแวคที่สั่งซื้อเข้ามา 12 ล้านโดสจะหมด

ส่วนการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ว่าจะมีเกณฑ์อย่างไร คาดว่า จะเริ่มจากคนที่อาจติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรง คนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค เมื่อเดือนมีนาคม-พฤษภาคมก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง ส่วนคนที่เคยติดเชื้อหรือหายป่วยจากโควิด-19 แล้วหลายแสนคน หลังหายป่วยแล้ว 1-3 เดือน ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น 1 เข็ม ให้เกิดภูมิสูงขึ้นป้องกันติดเชื้อซ้ำ แนะนำฉีดด้วยแอสตร้าเซนเนก้า หรือไฟเซอร์ หากเกิน 3 เดือน ให้ฉีดโดยเร็ว


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง