3 กันยายน ผู้สูงอายุเตรียมเฮ จ่ายเบี้ยยังชีพย้อนหลัง เช็กเลยที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

3 กันยายน ผู้สูงอายุเตรียมเฮ จ่ายเบี้ยยังชีพย้อนหลัง เช็กเลยที่นี่

3 กันยายน ผู้สูงอายุเตรียมเฮ จ่ายเบี้ยยังชีพย้อนหลัง เช็กเลยที่นี่

3 กันยายน นี้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เตรียมรับเบี้ยยังชีพย้อนหลัง เช็กรายละเอียดการรับเงินได้เลยที่นี่

วันนี้ ( 2 ก.ย. 64 )ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ได้แจ้งข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปี ขึ้นไปที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพย้อนหลังตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

โดยดร.รัชดา ระบุว่า ตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจากกองทุนผู้สูงอายุ ทาง กรมบัญชีกลาง จะจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ตามอัตราการจ่ายเดิม

เงื่อนไขการรับเบี้ยยังชีพย้อนหลัง

1.ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 100 บาทต่อเดือน

2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 50 บาทต่อเดือน โดยจะจ่ายย้อนหลัง ดังนี้

- ปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่าย 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2563)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ่าย 6 เดือน แบบเดือนเว้นเดือน (ตุลาคม และธันวาคม 2563 กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม 2564)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร.022706400 หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.02 1092345 ในวัน เวลาราชการ

3 กันยายน ผู้สูงอายุเตรียมเฮ จ่ายเบี้ยยังชีพย้อนหลัง เช็กเลยที่นี่


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง