รพ.เกษมราษฎร์ เปิดรักษาผู้ป่วยโควิดที่มีผล ATK โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รพ.เกษมราษฎร์ เปิดรักษาผู้ป่วยโควิดที่มีผล ATK โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รพ.เกษมราษฎร์ เปิดรักษาผู้ป่วยโควิดที่มีผล ATK โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น และทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ในเครือ เปิดให้บริการรับรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีผล Antigen test Kit เป็นบวกและไม่สามารถทำ Home Isolation เองได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันนี้ (1 ก.ย.64) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันที่ขยายตัวเป็นวงกว้างซึ่งส่งผลกระทบต่อการตรวจรักษาในสถานพยาบาลที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อลดปัญหาเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขได้ปลดล็อกชุดตรวจ Antigen test Kit หรือ ATK ให้ประชาชนสามารถซื้อมาตรวจหาเชื้อโควิดได้ด้วยตนเองนั้น จำนวนไม่น้อยที่ไม่มีอาการรุนแรงสามารถที่จะทำ Home Isolation ได้ แต่ปัจจุบันอาจประสบปัญหาไม่สามารถที่จะ Home Isolation ได้ด้วยข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น และทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ในเครือ เปิดให้บริการรับรักษาผู้ติดเชื้อ Covid-19 สำหรับผู้ที่มีผล Antigen test Kit เป็นบวกและไม่สามารถทำ Home Isolation เองได้ “โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

แนวทางการรักษา มีดังต่อไปนี้

- เมื่อเข้ารับการรักษาวันแรกที่โรงพยาบาล หรือ Hospitel ทางโรงพยาบาลจะทำการตรวจด้วยวิธีการ PCR ซ้ำเพื่อยืนยันผลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

- กรณีผล PCR เป็นบวก รับการรักษาต่อเนื่องจนครบ 14 วันจากวันติดเชื้อวันแรก

- กรณีผล PCR เป็นลบ ซึ่งเกิดจากผลบวกลวงของชุดตรวจ Antigen Test Kit คนไข้สามารถกลับบ้านได้ เมื่อผล PCR ออกและผลเป็นลบ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือติดต่อเพื่อขอข้อมูลการเข้ารับการรักษาได้ที่ โทร.085-512-2392 โดย Hospitel ที่ให้บริการ ได้แก่ โรงแรมเอเชีย (กรุงเทพ) และ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ (นนทบุรี)

ข่าวแนะนำ