อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in มีที่ไหนบ้าง-เช็กเงื่อนไขของแต่ละที่ได้เลย

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รับวันละ 300 คิว

วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564

เวลา 08.00-15.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.)

ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร

▪️กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือเอกสารอื่น

พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการ

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in


สำนักงานเขตบางรัก

สำนักงานเขตบางรัก เชิญชวนผู้ที่อยู่ใน "กลุ่มเปราะบาง" (ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ) ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตบางรัก และยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถแจ้งความประสงค์รับวัคซีนกับทางเราได้

โดยแจ้งความประสงค์ฯ ได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางรัก ในวันราชการปิกติ เวลา 08.00-16.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตบางรัก โทร. 0 2238 3886, 0 2236 0195 ต่อ 6227-6228 (วันและเวลาราชการ)

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in


กรุงเทพมหานคร (กทม.)

เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ โดยจะมีทีมสาธารณสุขเข้าไปฉีดวัคซีนให้ถึงบ้าน

ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่าง https://forms.gle/vW5meyKHz5dVjz2q7


อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in


โรงพยาบาลธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลธัญบุรี

กลุ่มเป้าหมาย วัคซีนที่ได้รับ และช่วงเวลา

Walk in เข็ม 1 เวลา 08.00-10.00 น. จำกัดจำนวน 200 คน

เข็ม 2 ที่มีนัดหมาย รับบัตรคิว 10.00-12.00 น.

เข็ม 2 จากบางซื่อ ลงทะเบียนตาม QR code (ก่อนถึงวันนัด 2 สัปดาห์)

กลุ่มเด็ก 12-18 ปี ลงทะเบียนตาม QR code

ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนตาม QR code เช่นกัน

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in


"นนท์พร้อม Pfizer Day Again !!"

เปิดลงทะเบียนเพิ่ม วันที่ 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 64 ก่อนเวลา 20.00 น.

ลงทะเบียนที่ www. นนท์พร้อม .com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/.../content.../pfizer-l3

ฉีดวัคซีนที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 4 ก.ย. 64 จำนวน 8,000 คน

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ดังกลุ่มต่อไปนี้

หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง)

**สามีหรือผู้ติดตามที่พาหญิงตั้งครรภ์ไปฉีดวัคซีน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เป็น Sinovac ในวันที่ 4 ก.ย. 64 (เข็ม 2 เป็น AstraZeneca วันที่ฉีดเข็ม 2 ตามใบนัด)

เด็กอายุ 12-17 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น***)

โดยนิยามโรคอ้วนในเด็ก หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร หรือ

เด็กอายุ 12-13 ปี ที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป

เด็กอายุ 13-15 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป

เด็กอายุ 15-17 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป

หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)

กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง***

เพิ่มโรคความดันโลหิตสูง

(ต้องนำหลักฐานมาแสดง อาทิ สมุดประจำตัว ใบนัดหมอหรือยาประจำตัวที่มีชื่อสถานพยาบาลและชื่อผู้ป่วย)

นิยามโรคอ้วนในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป

ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ได้แก่ ***

1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

2) โรคหัวใจและหลอดเลือด

3) โรคไตวายเรื้อรัง

4) โรคหลอดเลือดสมอง

5) โรคมะเร็งทุกชนิด

6) โรคเบาหวาน

7) โรคอ้วน

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ให้แก่ชาวต่างชาติที่พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี เฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติจากประเทศในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และญี่ปุ่น

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2564 ภายในเวลา 12.00 น. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

ที่ https://forms.gle/LCAK3KSxfX73pDtX9

เพื่อให้ผู้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ จัดคิวนัดฉีดวัคซีนแจ้งกลับไปทางอีเมล์อีกครั้ง

‼️หากท่านไม่ส่งหน้า พาสปอร์ต และสำเนาหลักฐานการพักอาศัย ภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับวัคซีน

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in


อบจ.ภูเก็ต

ห่วงใยประชาชน เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นา (MODERNA) สำหรับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต 5 กลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนด

กลุ่มที่ 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

กลุ่มที่ 5 บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย และต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สามารถลงทะเบียนได้ที่

http://vaccinephuket.phuketcity.org/ หรือ สแกน QR code บนภาพ

พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก 1 กันยายน - 15 กันยายน 2564 นี้

หมายเหตุ : การจัดสรรวัคซีน Moderna รอบแรกจำนวน 5,060 โดส จะอยู่ในช่วงปลายเดือน ต.ค.- ต้นเดือน พ.ย. 2564อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

Pfizer เข็ม 1 รอบเพิ่มเติม ขยายสำหรับ

1.เด็กอายุ12-18ปีที่มีโรคเสี่ยง6กลุ่มโรค

2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

3. ผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป

ต้องเป็นคนไทยที่อยู่อาศัยหรือทำงานในอำเภอกระทุ่มแบน นำหลักฐานยืนยันมาแสดง walkin มารับวัคซีน Pfizer เข็ม1 ได้ในวันที่ 4-5 ก.ย. ตั้งแต่ 8.30น. จำนวน 700 คิวต่อวัน หรือจนกว่าวัคซีนหมด

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in


โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชน

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

หลังพบการแพร่ระบาดในครัวเรือน และสถิติผู้ป่วย เสียชีวิตจากโควิด-19 สูงขึ้น

ขอให้ประชาชนชาวบ้านแพ้วโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด

ประชาชนชาวบ้านแพ้วมาฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เลยโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า

โดยต้องเป็นผู้ที่มีบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่ออยู่ใน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (ให้นำบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง)

โดยให้มาฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2564 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

จุดบริการวัคซีนโควิด-19 รพ.บ้านแพ้ว สำนักงานใหญ่

อาคารสนับสนุนบริการ (เข้าฝั่ง รพ.จักษุบ้านแพ้ว)

เวลาให้บริการ ช่วงเช้า 08.00-11.20 น. ช่วงบ่าย 13.00-15.00 น.

เกณฑ์การฉีดวัคซีน : เข็ม 1 Sinovac-เข็ม 2 AstraZeneca

(ฉีดห่างกัน 3 สัปดาห์) เพื่อการกระตุ้นภูมิเร็วขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้า (ตามมติ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ) เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นโปรดเตรียมปากกามาเอง และเตรียมเอกสารให้พร้อมยื่นที่่จุดบริการ

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.ใบนัดหมายของเดิมหรือหน้าจอที่แสดงวันนัดเดิม

3.แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด-19

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก QR Code กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนำมาด้วยเพื่อความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น)

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in


โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ

เปิดให้บริการ Walk in ฉีดไฟเซอร์ (Pfizer)

วันละ 800 คิว!

ขยายเวลาถึงวันที่ 1 กันยายน 2564

ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.

ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

**โดยจะต้องเป็นวัคซีนเข็มที่ 1

สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเลยเท่านั้น**

เงื่อนไขสำหรับผู้รับบริการ

1.ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

2.หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

นำหลักฐานสมุดฝากครรภ์เล่มสีชมพูมาด้วย

3.เด็กอายุ 12-18 ปี (เฉพาะ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง,

เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาท

และสมองเท่านั้น)

**กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

เช่น ใบนัดการรักษา, ยารักษาโรค

(นำซองยาที่มีชื่อของตัวเองมาด้วย)**

อัปเดตล่าสุด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดทั้งแบบลงทะเบียน และ Walk-in


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง