ไม่ต้องจองล่วงหน้า! โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ไม่ต้องจองล่วงหน้า! โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด

ไม่ต้องจองล่วงหน้า! โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด

โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า

วันนี้ (31ส.ค.64) เฟซบุ๊ก Banphaeo General Hospital โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชน ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

หลังพบการแพร่ระบาดในครัวเรือน และสถิติผู้ป่วย เสียชีวิตจากโควิด-19 สูงขึ้น

ขอให้ประชาชนชาวบ้านแพ้วโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด

ประชาชนชาวบ้านแพ้วมาฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เลยโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า

โดยต้องเป็นผู้ที่มีบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่ออยู่ใน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (ให้นำบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง)

โดยให้มาฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2564 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

จุดบริการวัคซีนโควิด-19 รพ.บ้านแพ้ว สำนักงานใหญ่

อาคารสนับสนุนบริการ (เข้าฝั่ง รพ.จักษุบ้านแพ้ว)

เวลาให้บริการ ช่วงเช้า 08.00-11.20 น. ช่วงบ่าย 13.00-15.00 น.

เกณฑ์การฉีดวัคซีน : เข็ม 1 Sinovac-เข็ม 2 AstraZeneca

(ฉีดห่างกัน 3 สัปดาห์) เพื่อการกระตุ้นภูมิเร็วขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้า (ตามมติ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ) เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นโปรดเตรียมปากกามาเอง และเตรียมเอกสารให้พร้อมยื่นที่่จุดบริการ

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.ใบนัดหมายของเดิมหรือหน้าจอที่แสดงวันนัดเดิม

3.แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด-19

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก QR Code กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนำมาด้วยเพื่อความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น)

ไม่ต้องจองล่วงหน้า! โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด

ไม่ต้องจองล่วงหน้า! โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง