ไทม์ไลน์รับ "เงินเยียวยานักเรียน" ใครได้สิทธิบ้าง รับเงินช่องทางไหนเช็กเลย!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ไทม์ไลน์รับ "เงินเยียวยานักเรียน" ใครได้สิทธิบ้าง รับเงินช่องทางไหนเช็กเลย!

ไทม์ไลน์รับ เงินเยียวยานักเรียน ใครได้สิทธิบ้าง รับเงินช่องทางไหนเช็กเลย!

เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงิน "เยียวยานักเรียน" โรงเรียนรัฐบาล - เอกชน จำนวน 2,000 บาท ได้เงินวันไหนเช็กเลยที่นี่

วันนี้( 31 ส.ค.64) ความคืบหน้า การดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2,000 บาท ล่าสุดโดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้งบประมาณตามโครงการดังกล่าวมาถึง ศธ.เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งงบฯต่อไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้กระจายไปสู่สถานศึกษาในสังกัดแล้ว

ด้าน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้โอนเงินดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ทุกแห่งแล้วทั้งรัฐและเอกชน โดยทุกวิทยาลัยจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

ไทม์ไลน์การได้รับเงินเยียวยานักเรียน

ก่อนหน้านี้ เพจไทยคู่ฟ้าให้ข้อมูลว่ากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจ่ายภายใน 7 วัน หลังได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง คาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ภายในวันที่ 31 ส.ค. - ต้นเดือน ก.ย. นี้ พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง หากยังไม่ได้รับสิทธิ์

- โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

- สถาบันอาชีวะศึกษา ผู้ปกครองรับเงินสดที่วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

- โรงเรียนเอกชน ผู้ปกครองรับเงินสดที่โรงเรียน หรือรับเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

- กศน.ผู้ปกครองรับเงินสด จาก กศน.อำเภอ หรือศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน

สังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th

นักเรียนโรงเรียนเอกชน ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th/

เปิดไทม์ไลน์ เยียวยานักเรียน รับเงินวันไหนเช็กเลย!

เปิดไทม์ไลน์ เยียวยานักเรียน รับเงินวันไหนเช็กเลย!


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง