เริ่มพรุ่งนี้! เทศบาลนครนนทบุรีเปิด Walk-in ให้ประชาชนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เริ่มพรุ่งนี้! เทศบาลนครนนทบุรีเปิด Walk-in ให้ประชาชนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

เริ่มพรุ่งนี้! เทศบาลนครนนทบุรีเปิด Walk-in ให้ประชาชนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

เทศบาลนครนนทบุรี เปิด Walk in ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2564

วันนี้ (31ส.ค.64) เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 และต้องเป็นผู้มีทีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเท่านั้น

สามารถมารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มได้เลย รับจำนวนวันละ 500 คน

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1 ก.ย. 64 เป็นต้นไป จนกว่าวัคซีนจะหมด (เปิดบริการฉีดวัคซีนเฉพาะวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์) ตั้งแต่ 8.30-15.30 น.

โดยแยกเป็นตำบล ดังนี้

1.ตำบลสวนใหญ่ มาได้ทุกวันพุธ

2.ตำบลตลาดขวัญ มาได้ทุกวันพฤหัสบดี

3.ตำบลบางกระสอ มาได้ทุกวันศุกร์

4.ตำบลบางเขน มาได้ทุกวันเสาร์

5.ตำบลท่าทราย มาได้ทุกวันอาทิตย์

กรุณามาให้ตรงกำหนดวันที่กำหนด


เริ่มพรุ่งนี้! นนทบุรี เปิด Walk-in ให้ประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง