เคลียร์ให้ชัดก่อนคลายล็อกพรุ่งนี้ เปิดมาตรการร้านอาหารทั้งใน-นอกห้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เคลียร์ให้ชัดก่อนคลายล็อกพรุ่งนี้ เปิดมาตรการร้านอาหารทั้งใน-นอกห้าง

เคลียร์ให้ชัดก่อนคลายล็อกพรุ่งนี้ เปิดมาตรการร้านอาหารทั้งใน-นอกห้าง

เปิดมาตรการร้านอาหารทั้งใน-นอกห้าง ก่อนคลายล็อกพรุ่งนี้ 1 ก.ย. 2564 เปิดให้นั่งทานในร้านได้

วันนี้ (31ส.ค.64) จากกรณีที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธาน ได้มีมติเปิดกิจกรรม/กิจกรรม สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

การเปิดบริการร้านอาหาร

ร้านอาหารที่อยู่นอกอาคาร หรือในอาคารแต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ โล่ง อากาศถ่ายเทดี ให้นั่งรับประทานได้ 75%

ร้านอาหารที่เป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้นั่งรับประทานได้ 50%

แต่ยังคงงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน และเปิดให้บริการได้ถึงเวลา 20.00 น.

ผู้ประกอบการต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยให้ผู้ประกอบการ สมาคมภัตตาคารไทย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นผู้กำกับติดตาม

สำหรับมาตรการองค์กรประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ต้องมีระบบระบายอากาศ มีสุขอนามัย สะอาด ปลอดภัย และเว้นระยะห่าง ผู้อยู่ในองค์กรต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

ส่วนผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (บัตรเขียว) หรือเคยติดเชื้อ หรือมีผลตรวจ ATK เป็นลบภายใน 7 วัน (บัตรเหลือง)


เคลียร์ให้ชัดก่อนคลายล็อกพรุ่งนี้ เปิดมาตรการร้านอาหารทั้งใน-นอกห้าง


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง