สมุทรสาคร ดีขึ้นต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อ 983 ราย ยอดฉีดวัคซีนสะสม 578,310 โดส

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สมุทรสาคร ดีขึ้นต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อ 983 ราย ยอดฉีดวัคซีนสะสม 578,310 โดส

สมุทรสาคร ดีขึ้นต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อ 983 ราย ยอดฉีดวัคซีนสะสม 578,310 โดส

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยศูนย์ COVID-19 สมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 พบดีขึ้นต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อ 983 ราย เสียชีวิต 16 ราย

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยศูนย์ COVID-19 สมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดระลอกเมษายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 983 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 74,777 ราย หายป่วย 53,016 ราย เสียชีวิตสะสม 557 ราย


สำหรับ รายงานการฉีดวัคซีนในภาพรวมของจังหวัด สมุทรสาคร พบมีการฉีดวัคซีนประจำวันที่ 30 เมษายน 2564 จำนวน 3,438 โดส มียอดสะสม 578,310 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 406,983 โดส เข็มสอง 171,327 โดส






สมุทรสาคร ดีขึ้นต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อ 983 ราย เสียชีวิต 16 ราย


ขณะที่ภาพรวมการฉีดวัคซีนของประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 มียอดฉีดวัคซีนสะสม 31,902,718 โดส




สมุทรสาคร ดีขึ้นต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อ 983 ราย เสียชีวิต 16 ราย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง