เปิดรายชื่อโรงพยาบาลเปิดลงทะเบียนจอง 'วัคซีนโมเดอร์นา' ล่าสุดมีที่ไหนบ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดรายชื่อโรงพยาบาลเปิดลงทะเบียนจอง 'วัคซีนโมเดอร์นา' ล่าสุดมีที่ไหนบ้าง

เปิดรายชื่อโรงพยาบาลเปิดลงทะเบียนจอง 'วัคซีนโมเดอร์นา' ล่าสุดมีที่ไหนบ้าง

อัปเดตล่าสุดรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่ยังเปิดลงทะเบียนรับจอง 'วัคซีนโมเดอร์นา' เช็กรายละเอียดเลยมีที่ไหนบ้าง

วันนี้ ( 30 ส.ค. 64 )ความคืบหน้าการลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นา จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวพบว่ายังมีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเปิดรับการลงทะเบียนจอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์พร้อมให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจในการเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา ล็อตเพิ่มเติม คาดพร้อมให้บริการไตรมาส 1 ในปี 2565 ราคาจำหน่ายเข็มละ 1,650 บาท สามารถทำการจองได้ผ่านเว็บไซต์ นี้ https://vaccineregister.princhealth.com

โดยผู้ที่สนใจ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทางโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะทำการจัดสรรวัคซีนตามลำดับการลงทะเบียนของท่าน โดยจะทำการแจ้งผลการจัดสรรและการชำระเงินอีกครั้ง เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 12 .. 2564 เวลา 12.00 . หรือจนกว่าจะเต็ม (มีจำนวนจำกัด)


อัปเดตล่าสุด! โรงพยาบาลเปิดลงทะเบียนจอง 'วัคซีนโมเดอร์นา' เช็กเลยมีที่ไหนบ้าง

2.โรงพยาบาลวิมุต

เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา รอบ 2 โดยคาดว่า จะได้รับวัคซีนในช่วงไตรมาส 1-2 หรือช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2565

สำหรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ราคาเข็มละ 1,650 บาท โดยประชาชนที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไว้จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด แต่ทั้งนี้ รัฐบาลยังได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้ออื่น ๆ ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการจองวัคซีนโมเดอร์นา

1. วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ราคาเข็มละ 1,650 บาท โดยราคาจองวัคซีนทางเลือก Moderna อยู่ที่ 1,200 บาท (ส่วนที่เหลือชำระก่อนเข้ารับบริการ)

2. หลังจากลงทะเบียนท่านจะได้รับ link สำหรับชำระเงินส่งทาง SMS ภายใน 48 ชั่วโมง (ควรตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของท่านอย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีผลต่อการส่ง SMS ดังข้างต้น)

3. หากท่านดำเนินการจองและชำระเงินสำเร็จแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน และเป็นการยืนยันการจองวัคซีนทางเลือก Moderna

4. เมื่อวัคซีนถูกจัดสรรเรียบร้อย ท่านจะได้รับ SMS 2 ส่วน คือ

 • - ครั้งที่ 1 ระบบ SMS แจ้งลำดับคิวการจอง โดยจัดสรรตามลำดับการชำระเงิน
 • - ครั้งที่ 2 ระบบ SMS แจ้งกำหนดวันนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ โดยท่านสามารถเลือกระบุวันนัดหมายเข้ารับบริการได้ด้วยตัวท่านเอง

5. โรงพยาบาลดำเนินการออกใบเสร็จกรณีท่านเข้ารับบริการและชำระเงินเต็มจำนวน โดยออกในนามผู้เข้ารับบริการ

6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

 • - Email : [email protected]
 • - Moderna Call center : 02-079-0500 (ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.)

อัปเดตล่าสุด! โรงพยาบาลเปิดลงทะเบียนจอง 'วัคซีนโมเดอร์นา' เช็กเลยมีที่ไหนบ้าง


 • 3.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความห่วงใยในสุขภาพของท่านและลูกหลานของท่าน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้ทำการเปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ล็อต 2 ซึ่งเป็นวัคซีนที่จัดสรรโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนผ่านองค์การเภสัชกรรม

ทั้งนี้ กำหนดการส่งมอบวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 ยังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ดีทางโรงพยาบาลฯ คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบวัคซีนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ซึ่งโรงพยาบาลฯ จะทำการนัดหมายการฉีดวัคซีนไปยังท่าน ภายหลังได้รับวัคซีนแล้ว จำกัดจำนวนการจอง ไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ สามารถจองได้ผ่านลิงค์ นี้ www.bumrungrad.com/th/packages/moderna

อัปเดตล่าสุด! โรงพยาบาลเปิดลงทะเบียนจอง 'วัคซีนโมเดอร์นา' เช็กเลยมีที่ไหนบ้าง

เงื่อนไขการให้บริการ

 • 1.วัคซีนมีจำนวนจำกัด กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • 2.ในกรณีที่โรงพยาบาล ได้รับการจัดสรรวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • 3.ท่านสามารถโอนสิทธิ์ในการจองวัคซีนให้ผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ทำการขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • 4.หลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง กรณีทางโรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกได้ตามกำหนด โรงพยาบาลจะคืนเงินให้เฉพาะค่าวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกเข็มละ 1,650 บาท/เข็ม
 • 5.ผู้มีความประสงค์ในการทำการจอง ต้องชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • 6.ในกรณีการสั่งจองวัคซีนมากกว่าการจัดสรร ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดสรรตามลำดับผู้ที่เข้าสั่งจองก่อนหลัง
 • 7.วันและเวลาการเข้ารับวัคซีน จะเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

หมายเหตุ

 • 1.สำหรับฉีดผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • 2.กรณีผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ขณะนี้ องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European Medicines Agency - EMA) อนุมัติให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปีแล้ว และคาดการณ์ว่าองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US-FDA) และองค์การอาหารและยาของประเทศไทย จะอนุมัติให้ใช้ในเด็กอายุ 12-17 ปีภายในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564)
 • 4.โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เปิดจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา รอบที่ 2 โดยชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า โดยผู้ที่จองรอบ 2 จะได้รับวัคซีนในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (ม.ค. – มี.ค. 2565) โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้มีมติเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 กำหนด ราคาวัคซีน เข็มละ 1,650 บาท (2 เข็ม ราคา 3,300 บาท) โดยเป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีน ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าประกันวัคซีน จึงใคร่ขอให้ท่านยืนยันความต้องการ เพื่อทางโรงพยาบาลจะดำเนินการสั่งจองวัคซีนต่อไป จองวัคซีนได้ตามลิงค์นี้ www.bcaremedicalcenter.com/Moderna-Terms

วัคซีน Moderna เป็นวัคซีนโควิด-19 ประเภท mRNA ฉีดในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 28 วัน นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

อัปเดตล่าสุด! โรงพยาบาลเปิดลงทะเบียนจอง 'วัคซีนโมเดอร์นา' เช็กเลยมีที่ไหนบ้าง

เงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา รอบที่ 2

1. ราคาวัคซีนเข็มละ 1,650 บาท / 2 เข็ม ราคา 3,300 บาท

2. ทางโรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม รอบที่ 2 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (ม.ค. – มี.ค. 2565) และจะให้บริการฉีดโดยเร็วที่สุด

3. โรงพยาบาลจะจัดสรรวัคซีนให้ตามลำดับคิวสำหรับผู้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด

การจัดสรรวัคซีน

เนื่องจากโรงพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง จึงอาจเกิดเหตุการณ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรร วัคซีน ให้ผู้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนตามลำดับ

เงื่อนไขการคืนเงิน

1. กรณีที่โรงพยาบาล ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ท่านสามารถเลือกการดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้

1.1 ขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงิน ให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับ รายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง

1.2 แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

2. หากทางโรงพยาบาลฯ ได้รับวัคซีนมาแล้ว ท่านไม่สามารถมาฉีดได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงิน แต่ท่านสามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ โดยแจ้งล่วง หน้าก่อนถึงกำหนดรับวัคซีนครั้งนั้น

การนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน

หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทางโรงพยาบาลจะแจ้งรายละเอียดการนัดหมายการฉีดวัคซีนให้ทราบทาง SMS และช่องทางออนไลน์

ข่าวแนะนำ