สธ.มั่นใจได้ “วัคซีนไฟเซอร์"ครบ 30 ล้านโดสภายในสิ้นปี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สธ.มั่นใจได้ “วัคซีนไฟเซอร์"ครบ 30 ล้านโดสภายในสิ้นปี

สธ.มั่นใจได้ “วัคซีนไฟเซอร์ครบ 30 ล้านโดสภายในสิ้นปี

ข่าวดี! วัคซีนไฟเซอร์ที่รัฐบาลจัดซื้อจะถึงไทยรอบแรกจำนวน 2 ล้านโดสช่วงปลายกันยายนและจะทยอยเข้ามาจนกรบ 30 ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้

วันนี้ ( 30 ส.ค. 64 )นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ที่รัฐบาลจัดซื้อ 30 ล้านโดส ว่า วัคซีนไฟเซอร์จะทยอยเข้ามาตั้งแต่ปลายเดือนกันยาบย ถึงเดือนธันวาคม โดยรอบแรกปลายเดือนกันยายน จำนวน 2 ล้านโดส เดือนตุลาคม 8 ล้านโดส เดือน พ.ย. 10 ล้านโดส เดือนธันวาคมจำนวน 10 ล้านโดส ครบ 30 ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ เพื่อฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเด็กอายุ 12 ปีขึ้นและเป็นวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้ประชาชนด้วย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไป

โดยเป้าหมายการฉีดวัคซีน เดือนกันยายนต้องให้ได้ร้อยละ 70 ในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม เดือนตุลาคมต้องฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม และเข็มที่ 1 ร้อยละ 50 ในกลุ่มประชาชนทั้งประเทศรวมกลุ่มเด็กด้วย เดือนพฤศจิกายน ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ร้อยละ 70 ในกลุ่มประชาชนทั่งประเทศ และเข็มที่ 3 ในพื้นที่เสี่ยง และในเดือนธันวาคม ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มและเข็มที่ 3 ให้ได้ร้อยละ 70 ของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งเมื่อฉีดวัคซีนได้ตามเป้าที่วางไว้คาดว่าในเดือนธันวาคมจะสามารถผ่อนคลายมาตรการทั้งหมดให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติแนวใหม่ได้อย่างปลอดภัย

ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคมาจากสหรัฐอเมริกาทางคณะทำงานด้านบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ ล่าสุดได้รับแจ้งจากพื้นที่ว่า มีวัคซีนคงเหลือในหลายจังหวัดจำนวนหนึ่ง จึงออกแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ ส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งให้โรงพยาบาลดำเนินงาน กำหนดแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ คงเหลือในพื้นที่จากรอบ 700,000 โดส

สำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ให้ดำเนินการตรวจสอบว่า บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่เข้าเกณฑ์ได้รับวัคซีนครบถ้วนทุกรายแล้วหรือไม่ พร้อมสำรองวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับผู้ครบกำหนดฉีดก่อนวัคซีนหมดอายุ แล้วจึงนำวัคซีนคงเหลือไปใช้สำหรับกรณีอื่น ๆ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง