ประจวบฯพบคลัสเตอร์ใหญ่ "ค่ายฤทธิฤาชัย" ติดเชื้อแล้วกว่า 300 ราย!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ประจวบฯพบคลัสเตอร์ใหญ่ "ค่ายฤทธิฤาชัย" ติดเชื้อแล้วกว่า 300 ราย!

ประจวบฯพบคลัสเตอร์ใหญ่ ค่ายฤทธิฤาชัย ติดเชื้อแล้วกว่า 300 ราย!

สธ.ประจวบฯ รายงานสถานการณ์โควิด-19 พบคลัสเตอร์ใหญ่ "ค่ายฤทธิฤาชัย" ติดเชื้อแล้วกว่า 300 ราย

วันนี้( 29 ส.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน พบผู้ป่วยรายใหม่ 396 ราย (ค้นหาใน ค่ายฤทธิฤาชัย ค้นหาพบ วงระบาดที่ 1 จำนวน 213 ราย, เรือนจำประจวบฯ ผู้ต้องขัง วงระบาดที่ 1 จำนวน 124 ราย และผู้คุม เรือนจำ วงระบาดที่ 1 จำนวน 2 ราย) ทำให้ยอดสะสมล่าสุดอยู่ที่ 8,214 ราย เสียชีวิต 3 ราย (สะสม 52 ราย)

-สรุป ปัจจัยเสียชีวิต เป็นผู้สูงอายุ 29 ราย (55.8%), <60ปี มี 7 กลุ่มโรค 14 ราย (26.9%) รวม 43 ราย (ร้อยละ 82.7)

ในเดือน ส.ค.64 เสียชีวิต 35 ราย,

-ติดเชื้อจากสัมผัสญาติ/ครอบครัว 27 ราย

-สัมผัสเพื่อน/ที่ทำงาน 13 ราย

-มีฉีดวัคซีน AZ เข็ม1 ไม่ถึง 7 วันจึงติดเชื้อ จำนวน 2 ราย, รับ SV2 จำนวน 1 ราย นอกนั้นไม่ฉีดวัคซีน เนื่องจากไม่มีวัคซีน ไม่ทราบ ญาติไม่ให้ฉีด กลัว และเลือกวัคซีน แต่มีอีก 4 รายจองแล้วแต่ป่วยก่อน

- รักษาผู้ป่วย 1,655 ราย เหลือเตียง 980 เตียง (รวมเตียงใน รพ. และ รพ.สนาม 2,635 เตียง) อัตราครองเตียง ร้อยละ 58

- ใส่ท่อช่วยหายใจ 8 ราย ใช้ HiFlow 20 ราย

- ไม่มีอาการ/มีอาการน้อย 76.74%

- Cluster ค่ายฤทธิฤาชัย ค้นหาพบ วงระบาดที่ 1-213 ราย (สะสม 340 ราย)

- Cluster รจ.ปข. ผู้ต้องขัง วงระบาดที่ 1-124 ราย และผู้คุม เรือนจำ วงระบาดที่ 1-2 ราย (สะสม 222 ราย)

- Cluster ป่าหมาก วงระบาดที่ 3-7 ราย, วงระบาดที่ 4-2 ราย (สะสม 28 ราย)

- Cluster ญาติมาจากปทุมธานีและหอ ผู้ป่วย รพ.บางสะพานน้อย พบ วงระบาดที่ 2- HR-1 ราย (สะสม 41 ราย)

- Cluster รับจ้างทำหมึก ปากน้ำปราณ ติดทั้งบ้าน วงระบาดที่ 1-HR-6 ราย (สะสม 12 ราย)

- ARI ติดในจังหวัด 26 ราย

- HR ติดในจังหวัด 11 ราย

- ARI/HR ติดจากต่างจังหวัด 4 ราย

- วัคซีนเข็ม 1 ได้ 170,295 ราย (ร้อยละ 39.54)

- 60 ปี วัคซีนเข็ม1 ได้ 41,823 ราย (ร้อยละ 47.54)

- 7 โรค วัคซีนเข็ม1 ได้ 22,949 ราย (ร้อยละ 54.02)

- คนท้องวัคซีนเข็ม1 ได้ 211 ราย (ร้อยละ 9.21)

สรุป

1) รับคนประจวบกลับ สะสม 224 ราย

2) ช่วยเหลือคนต่างจังหวัดมารักษา สะสม 174 ราย

3) ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย

4) ติดเชื้อในพื้นที่ประจวบหรือสัมผัสร่วมบ้าน 53 ราย (ค้นหาใน ค่ายฤทธิ์ฤาชัย ค้นหาพบ วงระบาดที่ 1-213 ราย, เรือนจำประจวบฯ ผู้ต้องขัง วงระบาดที่ 1-124 ราย และผู้คุม เรือนจำ วงระบาดที่ 1-2 ราย)

5) ยาฟาวิพิราเวียร์ คงคลัง 31,402 เม็ด

6) วัคซีนเข็ม 1 ได้ ร้อยละ 39.54

ข่าวแนะนำ