รูปภาพประกอบข่าว กทม.เปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อวัดหงส์รัตนารามรองรับผู้ป่วย พระ-ฆราวาส ติดเชื้อโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง