โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เช็กด่วนใครมีสิทธิบ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เช็กด่วนใครมีสิทธิบ้าง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เช็กด่วนใครมีสิทธิบ้าง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เช็กเงื่อนไขใครมีสิทธิบ้าง

วันนี้ (26ส.ค.64) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ชวนผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเด็ก อายุ 12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2546-2552) ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เท่านั้น สามารถลงทะเบียนเลือกวันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนได้โดยแสกน QR Code หรือ https://chulapfizer.kcmh.or.th/ (อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน)

โดย ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนแล้วโปรดนำหลักฐานการลงทะเบียนมาแสดงเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

และเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบการเข้ารับบริการวัคซีน ดังนี้

ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ : สมุดฝากครรภ์

ผู้ป่วยเด็ก ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค : ใบรับรองแพทย์ หรือประวัติการรักษา

ใช้แสดง ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หมายเหตุ :

*ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการสำหรับผู้ที่ walk-in หรือไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบฯ

**ทางโรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการวัคซีนสำหรับผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามรายละเอียดดังกล่าว

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลจะขอนำแจ้งข่าวสารการเปิดให้บริการวัคซีนให้รับทราบในโอกาสต่อไป


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เช็กด่วนใครมีสิทธิบ้างข่าวแนะนำ