ใช้สูตรไขว้ 'ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า' เป็นสูตรหลักฉีดวัคซีนให้ประชาชน-กลุ่มเสี่ยง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ใช้สูตรไขว้ 'ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า' เป็นสูตรหลักฉีดวัคซีนให้ประชาชน-กลุ่มเสี่ยง

ใช้สูตรไขว้ 'ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า' เป็นสูตรหลักฉีดวัคซีนให้ประชาชน-กลุ่มเสี่ยง

สธ.ใช้สูตรวัคซีนไขว้ ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า เป็นสูตรหลักฉีดให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากสร้างภูมิคุ้มกันสูงภายใน 5 สัปดาห์

วันนี้ (26ส.ค.64) เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เผยแพร่ข้อมูลโดยระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ใช้สูตรวัคซีนไขว้ “ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า” เป็นสูตรหลักฉีดให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากสร้างภูมิคุ้มกันสูงภายใน 5 สัปดาห์ และต้านเชื้อเดลต้าได้ มีความปลอดภัย

สำหรับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ซิโนแวคตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า ห่างกัน 3 สัปดาห์ จากการศึกษาภูมิคุ้มกันต่อการยับยั้งเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าพบว่า มีระดับภูมิคุ้มกันสูง 78.65 สูงระดับเดียวกันกับแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็มที่ได้ภูมิคุ้มกัน 76.52 ส่วนการฉีดซิโนแวค 2 เข็ม และกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าเซนเนก้าให้บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนพบว่าภูมิคุ้มกันสูงถึง 271.17

ซึ่งแอสตร้าเซนเนก้าจะเร่งส่งมอบวัคซีนให้ครบ 61 ล้านโดส ภายในปีนี้ ไทยจึงนำเข้าซิโนแวคอีก 12 ล้านโดส เพื่อนำมาฉีดไขว้เป็นสูตรไขว้ มีระยะห่างระหว่างเข็ม 3 สัปดาห์ และใช้เวลาอีก 2 สัปดาห์ จะมีภูมิคุ้มกันระดับสูงที่ต้านเชื้อเดลต้าได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงปรับมาฉีดสูตรนี้ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในเวลาอันรวดเร็ว โดยจากการฉีดที่ผ่านมาพบอาการไม่พึงประสงค์ ไม่แตกต่างจากการฉีดวัคซีนตัวอื่น


ใช้สูตรไขว้ 'ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า' เป็นสูตรหลักฉีดวัคซีนให้ประชาชน-กลุ่มเสี่ยง


ข่าวแนะนำ