กทม.สรุปตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครบทั้ง 50 เขต

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กทม.สรุปตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครบทั้ง 50 เขต

กทม.สรุปตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครบทั้ง 50 เขต

กรุงเทพมหานคร สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ละเขตรวม 50 เขต ตั้งแต่ 22 - 25 ส.ค. 64 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 49,927 ราย

วันนี้ (26ส.ค.64) กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อแต่ละเขตในกทม. ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 ส.ค. 64 รวม 50 เขต มีผู้ติดเชื้อ 49,927 ราย

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 64)

• กรุงเทพเหนือ 8,351 ราย

• กรุงเทพกลาง 6,458 ราย

• กรุงเทพใต้ 6,952 ราย

• กรุงเทพตะวันออก 8,616 ราย

• กรุงธนเหนือ 9,925 ราย

• กรุงธนใต้ 9,625 ราย


กทม.สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดแต่ละเขต

กทม.สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดแต่ละเขต

กทม.สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดแต่ละเขต

กทม.สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดแต่ละเขต

กทม.สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดแต่ละเขต

กทม.สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดแต่ละเขต

ข่าวแนะนำ