รีบด่วนเลย! 'นนท์พร้อม' ขยายเวลาลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รีบด่วนเลย! 'นนท์พร้อม' ขยายเวลาลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

รีบด่วนเลย! 'นนท์พร้อม' ขยายเวลาลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

รีบด่วนเลย! 'นนท์พร้อม' ขยายเวลาลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ถึงวันที่ 27 ส.ค. 64 ก่อนเวลา 12.00 น.

วันนี้ (26ส.ค.64) "นนท์พร้อม Pfizer Day" ขยายเวลาลงทะเบียน ถึงวันที่ 27 ส.ค. 64 ก่อนเวลา 12.00 น.ลงทะเบียนที่ www.นนท์พร้อม.com

สถานที่ฉีดวัคซีนและวันที่ฉีดวัคซีนที่ยังเปิดให้ลงทะเบียน

- MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 28 และ 29 ส.ค. 64

- Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 30 ส.ค. 64

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน ต่อไปนี้

- ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)

- หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง)

กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง***

เพิ่มโรคความดันโลหิตสูง

(ต้องนำหลักฐานมาแสดง อาทิ สมุดประจำตัว หรือใบนัดหมอ)

นิยามโรคอ้วนในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป

เด็กอายุ 12 - 17 ปี (เฉพาะที่เป็น 8 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น***)

โดยนิยามโรคอ้วนในเด็ก หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร หรือ

เด็กอายุ 12 - 13 ปี ที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป

เด็กอายุ 13 - 15 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป

เด็กอายุ 15 - 18 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป

หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ได้แก่ ***

1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

2) โรคหัวใจและหลอดเลือด

3) โรคไตวายเรื้อรัง

4) โรคหลอดเลือดสมอง

5) โรคมะเร็งทุกชนิด

6) โรคเบาหวาน

7) โรคอ้วน


รีบด่วนเลย! 'นนท์พร้อม' ขยายเวลาลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์


ข่าวแนะนำ