กทม.เตรียมแจกชุดตรวจ ATK คัดกรองผู้ค้าในตลาดพื้นที่กทม.

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กทม.เตรียมแจกชุดตรวจ ATK คัดกรองผู้ค้าในตลาดพื้นที่กทม.

กทม.เตรียมแจกชุดตรวจ ATK คัดกรองผู้ค้าในตลาดพื้นที่กทม.

กทม.ร่วมมือกับทางสปสช. เตรียมแจกชุดตรวจ ATK ให้ทุกตลาดในพื้นที่กทม.สุ่มตรวจโควิด-19 ผู้ค้า พนักงานและผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

วันนี้ ( 26 ส.ค. 64 )นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ระบุถึงการคุมการแพร่ระบาดในตลาดสดและตลาดนัดของกทม.ว่า สำนักอนามัยได้ตรวจหาเชื้อผู้ค้าในตลาดพื้นที่กรุงเทพฯ ทุก 1-2 เดือน อย่างต่อเนื่อง เมื่อพบผู้ติดเชื้อจะดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค รวมทั้งกำกับ ติดตาม และดำเนินการกับตลาดที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ สธ.และ กทม. กำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมการแจกชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ค้าในตลาดทุกประเภท ที่อยู่ในความดูแลของ กทม. และตลาดของเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ใช้สุ่มตรวจผู้ค้า ลูกจ้าง แรงงานที่เดินทางเข้าออก ผู้ประกอบธุรกิจโดยรอบตลาดและผู้ที่เดินทางเข้าไปใช้บริการในตลาดอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์

ขณะเดียวกันแต่ละสำนักงานเขต ยังได้จัดทำแผนเผชิญเหตุ การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่แยกกักรองรับผู้ติดเชื้อ หรือพบ ผู้มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในตลาด จะได้รับยา และเข้าระบบการรักษาทันทีตามอาการของผู้ป่วย

สำหรับชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุดที่ทางองค์การเภสัชกรรมดำเนินการประกวดราคาเพื่อจัดซื้อให้กับสปสช. ในราคาชุดละ 70 บาท ล่าสุด ทางองค์การเภสัชกรรมเตรียมลงนามสัญญาสั่งซื้อกับทางบริษัทที่ชนะการประมูล ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ โดยทางองค์การเภสัชกรรมจะเพิ่มเติมเนื้อหาในสัญญา ให้อภ.ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกรอบการผลิตที่นำเข้ามา โดยจะส่งให้ห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือนำไปทดสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ทั้งนี้หากสามารถลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 30 ส.ค. นี้ ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ ATK ล็อตแรกจะทยอยเข้าประเทศไทยได้ภายในวันที่ 7-8 ก.ย. นี้

ข่าวแนะนำ