เปิด 5 สูตรฉีดวัคซีนโควิดให้คนไทยและบุคลากรทางการแพทย์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิด 5 สูตรฉีดวัคซีนโควิดให้คนไทยและบุคลากรทางการแพทย์

เปิด 5 สูตรฉีดวัคซีนโควิดให้คนไทยและบุคลากรทางการแพทย์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดข้อมูลสูตรการฉีดวัคซีนโควิด ให้คนไทยและบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 สูตร

วันนี้ (26ส.ค.64) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดข้อมูล สูตรการวัคซีนให้ประชาชนคนไทย และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 5 สูตร

โดยกลุ่มประชาชนใช้ 3 สูตร และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ 5 สูตร ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

โดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะมี 2 สูตร ได้แก่

1.วัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1 และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์ ซึ่งใช้เป็นสูตรหลักในการฉีดให้ประชาชนทั่วไป หรืออาจมีบางกรณีที่จำเป็นทางการแพทย์

2.วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์

ส่วนประชาชนทั่วไป กลุ่มเด็กและวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค ยังได้เปิดเผยข้อมูลระดับภูมิคุ้มกัน หลังฉีดวัคซีนไขว้ โดยนพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เปิดเผยว่า จากผลการทดสอบวัคซีนไขว้กับโควิดสายพันธุ์เดลตา ระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา ที่ระดับร้อยละ 50 (Neutralizing Titer ร้อยละ50) ซึ่งการทดสอบต้องมีการเพาะเชื้อ โดยนำเลือดจากอาสาสมัครที่มีการฉีดตามสูตรต่าง ๆ มาทดสอบว่าสามารถยับยั้งเชื้อได้ผลดีหรือไม่ ผลการทดสอบพบว่า

ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม มีระดับภูมิคุ้มกันเชื้อเดลตา 24.31 แอสตร้าเซนเนก้า ตามด้วยซิโนแวค ภูมิคุ้มกันเชื้อเดลตา 25.83 ซิโนแวค 2 เข็ม ตามด้วยซิโนฟาร์ม ภูมิคุ้มกันเชื้อเดลตา 61.26 โดยภูมิเพิ่มขึ้นจากซิโนแวค 2 เข็ม 2-3 เท่า เพราะเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาในต่างประเทศ

ขณะที่ แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม มีระดับภูมิคุ้มกันเชื้อเดลตา 76.52 ซิโนแวค ตามด้วยแอสตราเซเนกา มีระดับภูมิคุ้มกันเชื้อเดลตา 78.65 ซิโนแวค 2 เข็ม และเข็มที่ 3 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า มีระดับภูมิคุ้มกันเชื้อเดลตามากถึง 271.17 ซึ่งเกิน 10 เท่า เมื่อเทียบกับ ซิโนแวค 2 เข็ม ซึ่งเป็นสูตรที่ฉีดให้บุคลากรแพทย์ช่วงที่วัคซีนไฟเซอร์ยังไม่มา ดังนั้นทำให้มีความมั่นใจว่า สูตรฉีดวัคซีนไขว้ สามารถ สู้กับสายพันธุ์เดลตาได้ ส่วนประชาชนที่ได้ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม จะมีการพิจารณาหาทางกระตุ้นภูมิเข็ม 3 ให้ในปีหน้าข่าวแนะนำ