จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้ที่ไหน? เช็กเลยรวมรายละเอียดให้แล้วที่นี่!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้ที่ไหน? เช็กเลยรวมรายละเอียดให้แล้วที่นี่!

จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้ที่ไหน? เช็กเลยรวมรายละเอียดให้แล้วที่นี่!

โรงพยาบาลในหลายจังหวัดกลุ่มเสี่ยงเริ่มเปิดให้ปชช.ตามกลุ่มเป้าหมายจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เช็กรายละเอียดเลยมีพื้นที่ไหนบ้าง

วันนี้ ( 26 ส.ค. 64 )ความคืบหน้าการจัดสรรฉีดวัคซีนต้านโควิดไฟเซอร์ หลังได้รับบริจาคจากประเทศ สหรัฐอเมริกาจำนวน 1.5 ล้านโดส เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา หลายโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดกลุ่มเสี่ยง เริ่มเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียน และ รับแบบวอล์คอิน บ้างแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.โรงพยาบาลเลิดสิน

โรงพยาบาลเลิดสิน ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก ให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โรงพยาบาลเลิดสิน เปิดรับจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่โรงแรมทริปเปิ้ลทู สีลม ซอย 18 โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับคิวฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 23-27 ส.ค. 2564 โดยมีกำหนดการฉีดวัคซีนวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564

เงื่อนไขการเข้ารับฉีดวัคซีน

1.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆมาก่อน

2. หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (มีเอกสารรับรองการตั้งครรภ์)

3. ผู้ป่วย 12-18 ปี ที่มีโรคกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป โรคอ้วน(BMI≥35) และโรคมะเร็งทุกชนิด (มีหลักฐานแสดงถึงโรคประจำตัว)

วิธีการลงทะเบียนทำอย่างไร?

กรุณาแสกน QR code หรือกด link ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนสำหรับการจองฉีดวัคซีน covid-19 โรงพยาบาลเลิดสิน

หากท่านไม่เข้าเกณฑ์หรือไม่กรอกแบบฟอร์มทางรพ.ขอทำการตัดสิทธิ*การจองจะเสร็จสมบูรณ์ ท่านต้องทำทั้งGoogle form และ จองวัน เวลา ผ่าน App QueQ

(หากท่านทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านจะไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางโรงพยาบาล)

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeGt6BMvrRMTk.../viewform

จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้ที่ไหน? เช็กเลยรวมมาให้แล้ว

2. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1สำหรับเด็ก อายุ 12 - 18 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2546 - 2552) ที่มีโรคเรื้อรังและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 25 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม ผ่านลิงค์นี้

สำหรับผู้มีประวัติรักษาที่ รพ. >> https://eservice.vajira.ac.th/.../ps/register/check608

สำหรับผู้มีประวัติรักษาที่อื่น >> https://bit.ly/3mkCe3K หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

พร้อมส่งภาพถ่ายเป็นไฟล์แนบมาด้วย ดังนี้

1. เอกสารระบุตัวบุคคล บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. เอกสารระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองผู้พิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด

**กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6

***ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไข และได้รับ sms แจ้งยืนยันจากโรงพยาบาล พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้ารับการฉีดผ่านระบบเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน VAJIRA COVID LINE โทร. 022443949

จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้ที่ไหน? เช็กเลยรวมมาให้แล้ว

3.โรงพยาบาลศิริราช

เปิดให้สตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถมาขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer จำนวน 50 คนต่อวัน ณ หอประชุมราชแพทยาลัย และของบริษัท AstraZeneca จำนวน 50 คนต่อวัน ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์

โดยสามารถขอรับคูปองหรือใบนัดฉีดวัคซีนได้ที่ หน่วยฝากครรภ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 ห้อง 300 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าคูปองหรือใบนัดฉีดวัคซีนจะหมด เพื่อฉีดวัคซีนในวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. โดยผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนต้องนำหลักฐานการฝากครรภ์ที่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าตั้งครรภ์เกินกว่า 12 สัปดาห์มาแสดง ณ หน่วยฉีดวัคซีนด้วย

จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้ที่ไหน? เช็กเลยรวมมาให้แล้ว

4.โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ในวันที่ 25, 26 และ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า รับบัตรคิวหน้างานวันละ 1,200 คนเท่านั้น!

กลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป / กลุ่มเสี่ยงสูง 7 กลุ่มโรค / หญิงตั้งครรภ์ / และ เด็กอายุ 12-18 ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค รวมภาวะบกพร่องทางสมองและระบบประสาท

จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้ที่ไหน? เช็กเลยรวมมาให้แล้ว

5.โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ประกาศว่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้ประชาชนจำนวน เข็ม 1 เฉพาะคนไทยที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยวัคซีนไฟเซอร์มี 400 คิวต่อวัน และจะให้คิวเด็กที่มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ก่อนในเวลา 8.30 น. สำหรับผู้สูงอายุจะเริ่มให้คิว 09.00น. ถ้าคิวหมดแล้วสามารถรับวัคซีน SV-AZ ได้โดยไม่ต้องจอง

จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้ที่ไหน? เช็กเลยรวมมาให้แล้ว


6.โรงพยาบาล .ปทุมธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่อ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจำตัวต่างๆ

สามารถโทรติดต่อนัดหมายตามเบอร์โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านทั้ง 8 แห่ง หรือ ติดตามทางเพจ/website ของรพ.ทั้ง 8 แห่งเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

ติดต่อโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายวันรับวัดซีน รพ.ปทุมธานี 02-5988688 , 02-5491058-4 รพ.สามโดก 02-1993791 รพ.หนองเสือ รพ.ลำลูกกา 02-5631080-1 รพ.ลาดหลุมแก้ว 02-5991650-1 รพ.ธัญบุรี 02-5772600-2 รพ.คลองหลวง 02-8046446-9 ชพ.ประชาธิปัตย์ 02-6634248

จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้ที่ไหน? เช็กเลยรวมมาให้แล้ว

7.โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลาให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงเรื้อรังในเด็กอายุ 12-18 ปี โดยลงทะเบียนในหมอพร้อม หรือสงขลาวัคซีนแล้ว จะได้รับการฉีดวัคซีนตามคิว สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้ที่ไหน? เช็กเลยรวมมาให้แล้ว

ข่าวแนะนำ