พิจิตรนำร่องแห่งแรก! ฉีดวัคซีนเชิงรุกผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ ถึงหัวบันไดบ้าน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

พิจิตรนำร่องแห่งแรก! ฉีดวัคซีนเชิงรุกผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ ถึงหัวบันไดบ้าน

พิจิตรนำร่องแห่งแรก! ฉีดวัคซีนเชิงรุกผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ ถึงหัวบันไดบ้าน

โรงพยาบาลพิจิตร ร่วมกับเทศบาลเมืองพิจิตร ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกถึงหัวบันไดบ้าน นำร่องแห่งแรก ให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วย ดร.สุรพล เตียวตระกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร นำแพทย์-พยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร และ อสม.ของเทศบาลเมืองพิจิตร จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เชิงรุกแบบถึงหัวบันไดบ้าน ให้กับประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่อยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้ได้รับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 25 ชุมชน รวม 145 ราย


สำหรับการดำเนินการฉีดวัคซีนดังกล่าว เป็นการบูรณาการแบบเชิงรุกนำร่องแห่งแรกของจังหวัดพิจิตร ที่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ไม่ได้ออกไปไหน ให้ได้รับการบริการฉีดวัคซีนแบบทั่วถึง เป็นการอำนวยความสะดวกต่อญาติและบุตรหลานในการนำกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุป่วยติดเตียง เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนยังจุดให้บริการ ที่โรงพยาบาลจัดไว้ อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงที่ของกลุ่มเปราะบางจะได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 จากภายนอกอีกด้วยพิจิตรนำร่องแห่งแรก! ฉีดวัคซีนเชิงรุกผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ ถึงหัวบันไดบ้าน


พิจิตรนำร่องแห่งแรก! ฉีดวัคซีนเชิงรุกผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ ถึงหัวบันไดบ้าน


สำหรับการฉีดวัคซีนดังกล่าวนั้นขั้นตอนต่างๆจะเหมือนกับการให้บริการฉีดยังจุดให้บริการของโรงพยาบาลทุกขั้นตอน ตั้งแต่ตรวจสอบซักประวัติ ตรวจวัดความดัน รวมถึงขั้นตอนการฉีดวัคซีนก่อนและหลังการฉีดวัคซีน โดยจะมีเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และอสม.ให้คำแนะนำ และคอยตรวจเช็กสังเกตดูอาการก่อนและหลังการฉีดอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่กำหนด

โดยนายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่ให้ประชาชน ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และกลุ่มผู้ขาดโออาส ให้ได้รับบริการการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อลดอัตราการเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากบุตรหลานเนื่องจากกลุ่มเปราะบางมีภูมิต้านทานต่ำและมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย โดยวันนี้ทางโรงพยาบาลพิจิตร ได้ร่วมกับท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิจิตร ดำเนินการเชิงรุกในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 นำร่องแห่งแรก และจะดำเนินการร่วมกับท้องถิ่นแห่งอื่นๆต่อไปเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ยังขาดโอกาสและยังไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีนให้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยจะประสานกับ อสม.ในพื้นที่ ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดวัคซีนตามพื้นที่ต่างๆต่อไป


พิจิตรนำร่องแห่งแรก! ฉีดวัคซีนเชิงรุกผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ ถึงหัวบันไดบ้าน


พิจิตรนำร่องแห่งแรก! ฉีดวัคซีนเชิงรุกผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ ถึงหัวบันไดบ้าน


พิจิตรนำร่องแห่งแรก! ฉีดวัคซีนเชิงรุกผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ ถึงหัวบันไดบ้าน


ด้าน ดร.สุรพล เตียวตระกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร กล่าวว่าเทศบาลเมืองพิจิตร มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในวันนี้มีกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และกลุ่มผู้สูงอายุที่ขาดโอกาส ที่ยังไม่ได้รับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพิจิตร มีจำนวน 145 ราย ซึ่งวันนี้เทศบาลเมืองพิจิตร ได้ร่วมกับโรงพยาบาลพิจิตร ดำเนินการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางดังกล่าวให้ได้รับบริการแบบถึงหัวบันไดบ้าน เพื่อให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง เป็นการลดภาระบุตรหลานที่จะต้องนำผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงไปรับบริการยังจุดบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลจัดไว้ให้ สำหรับการดำเนินการฉีดวัคซีนเชิงรุกได้ตั้งเป้าหมายวันละ 7 ราย รวมระยะดำเนินการ 22 วันทำการ หรือตลอดเดือนกันยายนนี้ ซึ่งเทศบาลเมืองพิจิตร มีประชากรรวมจำนวน 25 ชุมชน มีประชากร จำนวน 21,000 คน ประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 5,000 คน

ข่าวแนะนำ