How to ทิ้ง "หน้ากากอนามัย" อย่างไรให้ปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

How to ทิ้ง "หน้ากากอนามัย" อย่างไรให้ปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ

How to ทิ้ง หน้ากากอนามัย อย่างไรให้ปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ

How to...ทิ้ง "หน้ากากอนามัย" อย่างไรให้ปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19

วันนี้( 25 ส.ค.64) สืบเนื่องจากสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ''หน้ากากอนามัย'' จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

แต่ในขณะเดียวกันยังมีปัญหาหน้ากากอนามัยที่ถูกใช้แล้วทิ้งอย่างไม่ถูกวิธี ก็เสี่ยงทำให้แพร่เชื้อโรคได้เช่นกัน

ล่าสุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เผยวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อดังนี้

1. ล้างมือให้สะอาด ก่อนถอดหน้ากากอนามัย

2. จับสายรัด 2 ข้าง แล้วถอดออก โดยไม่ใช้มือสัมผัสกับตัวหน้ากาก

3. นำหน้ากากอนามัยใส่ถุงแยกจากขยะทั่วไป แล้วรัดปากถุงให้แน่น ป้องกันการกระจายของเชื้อ

4. ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

5. ล้างมือให้สะอาด หลังทิ้งหน้ากากอนามัย

How to ทิ้ง หน้ากากอนามัย อย่างไรให้ปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ

ข่าวแนะนำ