เช็กที่นี่! เปิดรายชื่อโรงพยาบาล ที่ยังเปิดรับจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่! เปิดรายชื่อโรงพยาบาล ที่ยังเปิดรับจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'

เช็กที่นี่! เปิดรายชื่อโรงพยาบาล ที่ยังเปิดรับจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'

เช็กด่วน! เปิดรายชื่อโรงพยาบาล ที่ยังเปิดรับจองวัคซีนโมเดอร์นา ตรวจสอบขั้นตอนลงทะเบียนและเงื่อนไขได้ที่นี่

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวทเปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) รอบที่ 2 (วัคซีนมาประมาณ ม.ค.-มี.ค. 65)

ราคาเข็มละ 1,650.- *รวมค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

จองวัคซีนทางเลือก https://bpkconnect.com/ecommerce/vaccine

ตามที่ “รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีน โควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย”และเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna ป้องกันโควิด-19 ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง คาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 ราคาเข็มละ 1,650 บาทต่อเข็ม ประกอบด้วยค่าวัคซีน ค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลโรงพยาบาล

วัคซีน Moderna เป็นวัคซีนโควิด-19 ประเภท mRNA ฉีดในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป วิธีการฉีด ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

เหมาะสำหรับ

1. สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนปกติครบโดสแล้วเกิน 3 เดือน บูสเตอร์ 1 เข็ม ถ้าเกิน 6 เดือน สามารถสั่งจอง 2 เข็มได้

2. กรณีท่านที่ฉีดวัคซีนไขว้ เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า สามารถใช้วัคซีน Moderna บูสเข็ม 3 ได้ หลังเข็ม 2 ครบ 3 เดือน

3. ฉีดซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม เกิน 3 เดือน สามารถฉีดวัคซีน Moderna เป็นเข็ม3 สำหรับบูสเตอร์ได้

4. ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า แล้ว 1 เข็ม ใช้ Moderna เป็นเข็ม 2 ได้ หลังฉีดเข็ม 1 ครบ 1-3 เดือน

เงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบ2

1. ราคาวัคซีนเข็มละ 1,650 บาท จ่ายเต็มจำนวน

2. ทางโรงพยาบาลคาดว่าจะได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรมประมาณเดือนมกราคม- มีนาคม 2565 และจะทำการนัดฉีดให้เร็วที่สุด

3. โรงพยาบาลจะนัดฉีดตามลำดับคิวให้สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อน เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด

4. ชำระค่าวัคซีนเต็มจำนวนในวันจองวัคซีน

เงื่อนไขการคืนค่าจองวัคซีน

กรณีทาง รพ.ไม่ได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม ทางรพ.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน แต่หากทางรพ.ได้รับวัคซีนมาแล้วท่านไม่สามารถมาฉีดได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน แต่ท่านสามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดรับวัคซีนครั้งนั้น


เช็กที่นี่! เปิดรายชื่อโรงพยาบาล ที่ยังเปิดรับจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'


โรงพยาบาลสุขุมวิท Sukumvit Hospital

โรงพยาบาลสุขุมวิทขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจการจองวัคซีน Moderna เป็นจำนวนมาก

เราพร้อมเปิดรับจองวัคซีน Moderna รอบ "เพิ่มเติม" สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้มีประวัติการรักษากับโรงพยาบาลสุขุมวิท

เงื่อนไขการจอง:

สามารถจองผ่าน Google Form ได้ที่ https://forms.gle/AJrbEYyRJMZBwUAx7

ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (วัคซีนมีจำนวนจำกัด)

กรุณาตรวจสอบและกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนในการจอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น

ขั้นตอนการจองของท่านจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับ SMS ยืนยันหลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการจอง 1 ท่านไม่เกิน 4 โดส

หมายเหตุ:

สำหรับฉีดผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

กรณีผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ขณะนี้ องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European Medicines Agency - EMA) อนุมัติให้ฉีดวัคซีน Moderna สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปีแล้ว และคาดการณ์ว่าองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US-FDA) และองค์การอาหารและยาของประเทศไทย จะอนุมัติให้ใช้ในเด็กอายุ 12-17 ปีภายในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564)

รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

ท่านสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นได้

วัคซีนรอบนี้จะได้รับจัดสรรประมาณเดือนมกราคม 2565

เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง จึงอาจเกิดเหตุการณ์ที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมได้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ทางโรงพยาบาลจะได้รับวัคซีนตามจำนวนโควต้าที่สั่งซื้อทั้งหมด

กรณีที่ โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอ ต่อจำนวนสั่งจอง หรือล่าช้ากว่ากำหนด ท่านสามารถขอเงินคืนเต็มจำนวนได้

ราคานี้รวมค่าประกันการแพ้วัคซีนแล้ว

หากท่านแจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

ราคานี้จะยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล กรณีมีความประสงค์จะพบแพทย์เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม ค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ

รายละเอียดการฉีด Moderna วัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลสุขุมวิทรอบเพิ่มเติม พร้อมวิธีการชำระเงิน

คลิก https://www.sukumvithospital.com/content.php?id=3703

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] โดยแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับภายใน 48 ชั่วโมง


เช็กที่นี่! เปิดรายชื่อโรงพยาบาล ที่ยังเปิดรับจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'


โรงพยาบาลวิมุต

โรงพยาบาลวิมุต เปิดช่องทางจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 2

(เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านที่เดินทางมาถึงโรงพยาบาลแล้ว)

ณ บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชั้น 3 ใกล้บันไดเลื่อน และบริเวณชั้น 6

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ รพ. สามารถจองผ่านลิงก์นี้ นะคะ

รับสิทธิ์ คลิก

https://forms.gle/tqEyik6mccTai9Gj8

(วัคซีนมีจำนวนจำกัด) หากเต็มแล้วจะประกาศให้ทราบทางเพจ


เช็กที่นี่! เปิดรายชื่อโรงพยาบาล ที่ยังเปิดรับจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'


โรงพยาบาลนครธน

เปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา รอบ ม.ค. - มี.ค. 65 (ไตรมาส 1 ปี 2565) วันจันทร์ที่ 23 ส.ค. 64 นี้ เวลา 12.00 น. ผ่านช่องทาง HD Mall

สั่งจองและชำระเงินคลิก https://hdmall.co.th/moderna-nakornthon

ราคา 1,650 บาท / เข็ม (วัคซีนมีจำนวนจำกัด)

คาดว่าจะได้รับวัคซีนช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 65

หมายเหตุ

แบบสอบถามนี้เป็นเพียงการสำรวจความต้องการในเบื้องต้น โดยไม่ใช่การยืนยันเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

คาดว่าจะได้รับวัคซีนช่วงเดือนม.ค. - มี.ค. 65

รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

ทั้งนี้ขอความกรุณางดการโทรสอบถาม เพื่อสงวนคู่สายสำหรับผู้ป่วย และผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารการรับวัคซีนโควิดทางช่องทางสื่อสารต่างๆ ของทางโรงพยาบาล หรือหากมีข้อสงสัยสามารถทักแชทมาได้เลยค่ะ 🙏

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Contact Center โทร. 0-2450-9999

[email protected] : https://goo.gl/rbuBMq

Website : www.nakornthon.com


เช็กที่นี่! เปิดรายชื่อโรงพยาบาล ที่ยังเปิดรับจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'


โรงพยาบาลวิชัยเวช

จองวัคซีนโมเดอร์นา ง่าย สะดวก เร็ว ผ่านshopee คลิก https://shp.ee/9jrrqz3

▪️ 1,650 บาท/โดส

▪️ สามารถจองได้สูงสุด 2 โดส (เข็ม) ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน

▪️ วัคซีนมีจำนวนจำกัด

▪️ ต่างชาติจองได้

▪️ จองแล้วไม่สามารถยกเลิกการจองหรือคืนเงินได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

▪️ วัคซีนคาดว่าจะเข้ามาประมาณเดือน ม.ค-มี.ค 65

หมายเหตุ

รัฐบาลได้มีการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การจองวัคซีนโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ โดยชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

ติดต่อ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

[email protected] คลิก >> https://lin.ee/1o5MCnJ

Inbox คลิก >> m.me/vichaivej

02-441-7899 หรือ 1792

Website : www.vichaivej-omnoi.com


เช็กที่นี่! เปิดรายชื่อโรงพยาบาล ที่ยังเปิดรับจองวัคซีน 'โมเดอร์นา'ข่าวแนะนำ