รีบเลย! โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯเปิด Walk-in ฉีดวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รีบเลย! โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯเปิด Walk-in ฉีดวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์

รีบเลย! โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯเปิด Walk-in ฉีดวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์ รับบัตรคิวหน้างานวันละ 1,200 คนเท่านั้น

วันนี้ (25ส.ค.64) โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน

ในวันที่ 25, 26 และ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า รับบัตรคิวหน้างานวันละ 1,200 คนเท่านั้น!!

กลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป / กลุ่มเสี่ยงสูง 7 กลุ่มโรค* / หญิงตั้งครรภ์ / และ เด็กอายุ 12-18 ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค* รวมภาวะบกพร่องทางสมองและระบบประสาท

*หลักเกณฑ์

1.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

2.หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

3.ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ได้แก่

-โรคระบบทางเดินหายใจ

-โรคหัวใจและหลอดเลือด

-โรคหลอดเลือดสมอง

-โรคไตวายเรื้อรัง

-โรคมะเร็ง

-โรคเบาหวาน

-โรคอ้วน คือผู้ที่น้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป หรือ BMI >= 35

โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงการรักษา หรือให้นำหลักฐานการป่วย เช่น สมุดพก บัตรนัด ยา ไปแสดงด้วย


รีบเลย! โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯเปิด Walk-in ฉีดวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์ข่าวแนะนำ