ครม.ปลดล็อกจัดซื้อชุดตรวจโควิดเองแบบ "ATK" ไม่ต้องผ่านรับรองจาก WHO

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ครม.ปลดล็อกจัดซื้อชุดตรวจโควิดเองแบบ "ATK" ไม่ต้องผ่านรับรองจาก WHO

ครม.ปลดล็อกจัดซื้อชุดตรวจโควิดเองแบบ ATK ไม่ต้องผ่านรับรองจาก WHO

ครม.ปลดล็อกจัดซื้อชุดตรวจโควิดเองแบบ Antigen Test Kit หรือ ATK ไม่ต้องผ่านรับรองจาก WHO เพื่อให้การจัดหาดำเนินการได้โดยเร็ว หลังพบว่าชุดตรวจแบบ "โฮมยูส" WHO ยังไม่ได้ให้การรับรองชุดตรวจใดๆ

วันนี้ (24 ส.ค.64) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการขอปรับปรุงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่12/2564 และการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

โดยขอแก้ไขข้อความจากเดิมระบุในสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ครั้งที่ 12/2564 หน้าที่ 17 ข้อ 6 ว่า “การเร่งดำเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) รวมทั้งต้องมีความแม่นยำในการตรวจเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงที และพร้อมจัดส่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด”

เป็นข้อความว่า “ในเรื่องการจัดหาซื้อชุดตรวจ ATK นี้ ขอให้สธ.เร่งดำเนินการให้ได้โดยเร็วหากมีปัญหาความขัดแย้งอยู่ในปัจจุบัน ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด”

สำหรับการแก้ไขข้อสั่งการครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรับปรุงแก้ไขข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้พิจารณาทบทวนสรุปผลการประชุมดังกล่าว และตรวจสอบจากบันทึกการประชุม ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมมีข้อความดังนี้ คือ “ในเรื่องการจัดหาซื้อชุดตรวจ ATK นี้ ขอให้สธ.เร่งดำเนินการให้ได้โดยเร็ว หากมีปัญหาความขัดแย้งอยู่ในปัจจุบัน ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด”

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นอกจากนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานเพิ่มเติมในที่ประชุมครม.ด้วยว่า สำหรับการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ถ้าจะผ่านองค์การอนามัยโลก หรือ WHO รับรองนั้น จะมีเพียงชุดตรวจแบบ "โปรเฟสชั่นแนลยูส" ที่ WHO ให้การรับรอง ในส่วนของ "โฮมยูส" นั้น WHO ยังไม่ได้ให้การรับรองชุดตรวจใดๆ ทั้งสิ้น.


ข่าวแนะนำ