รีบเลย! รพ.ศิริราชฉีด "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ" ให้หญิงตั้งครรภ์วันละ 100 คน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รีบเลย! รพ.ศิริราชฉีด "ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ" ให้หญิงตั้งครรภ์วันละ 100 คน

รีบเลย! รพ.ศิริราชฉีด ไฟเซอร์-แอสตร้าฯ ให้หญิงตั้งครรภ์วันละ 100 คน

รพ.ศิริราช ประกาศฉีดวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์" แก่หญิงตั้งครรภ์วันละ 50 คน , ฉีดแอสตร้าเซนเนก้าอีก 50 คน/วัน

วันนี้( 24 ส.ค.64) เพจเฟซบุ๊ก sirirajpr แจ้งว่า ตามที่โรงพยาบาลศิริราช ได้ประกาศให้สตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ และผู้ป่วยเด็กอายุ 12 ถึง 18 ปีที่มีโรคใน 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

สามารถลงทะเบียนจองวันและเวลาฉีดวัคซีนในช่วง 26 - 28 สิงหาคม 2564ผ่านแอปพลิเคชั่น Siriraj Connect นั้น

เนื่องจากมีสตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป จำนวนหนึ่งไม่สามารถลงทะเบียนในระบบ Siriraj Connect เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการมีรายชื่อในระบบของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศิริราชจึงเปิดให้สตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถมาขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer จำนวน 50 คนต่อวัน ณ หอประชุมราชแพทยาลัย และของบริษัท AstraZeneca จำนวน 50 คนต่อวัน ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์

โดยสามารถขอรับคูปองหรือใบนัดฉีดวัคซีนได้ที่ หน่วยฝากครรภ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 ห้อง 300 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าคูปองหรือใบนัดฉีดวัคซีนจะหมด เพื่อฉีดวัคซีนในวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. โดยผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนต้องนำหลักฐานการฝากครรภ์ที่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าตั้งครรภ์เกินกว่า 12 สัปดาห์มาแสดง ณ หน่วยฉีดวัคซีนด้วย

รีบเลย! รพ.ศิริราชประกาศฉีด ไฟเซอร์ ให้หญิงตั้งครรภ์ 50 คนต่อวัน


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง