เช็กเงื่อนไขด่วน! รพ.กระทุ่มแบน เปิด Walk-in ฉีด "ไฟเซอร์" เริ่ม 26 ส.ค.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กเงื่อนไขด่วน! รพ.กระทุ่มแบน เปิด Walk-in ฉีด "ไฟเซอร์" เริ่ม 26 ส.ค.นี้

เช็กเงื่อนไขด่วน! รพ.กระทุ่มแบน เปิด Walk-in ฉีด ไฟเซอร์ เริ่ม 26 ส.ค.นี้

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เด็ก - สูงอายุ - หญิงตั้งครรภ์ 26-27 และ 29 ส.ค.นี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

วันนี้( 21 ส.ค.64) เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ประกาศว่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (pfizer) ให้กับประชาน เข็ม 1 เฉพาะคนไทยที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยวัคซีนไฟเซอร์มี 400 คิวต่อวัน และจะให้คิวเด็กที่มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ก่อนในเวลา 8.30 น. สำหรับผู้สูงอายุจะเริ่มให้คิว 09.00น. ถ้าคิวหมดแล้วสามารถรับวัคซีน SV-AZ ได้โดยไม่ต้องจอง

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

-ต้องเป็นคนไทยที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน และมีที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านในอำเภอกระทุ่มแบน

-ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

-หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

-เด็กอายุ 12-18ปี (เกิด 26 ส.ค. 2546- 26 ส.ค. 2552) ที่มีโรคประจำตัว ดังนี้

โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคเบาหวาน

โรคมะเร็ง

โรคหอบหืดเรื้อรังที่ใช้ยาพ่นต่อเนื่อง

โรคไตเรื้อรัง

โรคบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง, พัฒนาการล่าช้า

อ้วน (อายุ 12-14 ปี น้ำหนัก>70 กก., อายุ15-18 ปี น้ำหนัก>80 กก.)

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถ walk in มาขอรับวัคซีน ได้ที่จุดบริการวัคซีน ชั้น G อาคาร 10ชั้น ในวันที่ 26-27 และ 29 ส.ค. 64 โดยต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน สมุดฝากครรภ์ ใบรับรองแพทย์ บัตรผู้พิการ หรือ ยาที่ใช้ประจำมาด้วย

เช็กเงื่อนไขด่วน! รพ.กระทุ่มแบน เปิด Walk-in ฉีด ไฟเซอร์ เริ่ม 26 ส.ค.นี้

เช็กเงื่อนไขด่วน! กระทุ่มแบน เปิด Walk-in ฉีด ไฟเซอร์ เริ่ม 26 ส.ค.นี้


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง