เปิดวิธีเช็กตำแหน่ง’ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด’ ผ่านแอปฯ NOSTRA Map

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดวิธีเช็กตำแหน่ง’ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด’ ผ่านแอปฯ NOSTRA Map

เปิดวิธีเช็กตำแหน่ง’ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด’ ผ่านแอปฯ NOSTRA Map

เช็กตำแหน่ง “ศูนย์พักคอย” รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วกรุงเทพฯ สามารถทำได้ผ่านแอปฯ NOSTRA Map

วันนี้ ( 19 ส.ค. 64 )บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน NOSTRA และโซลูชันด้าน IoT ล่าสุดอัปเดตข้อมูลตำแหน่ง “ศูนย์พักคอย”เพื่อส่งต่อ หรือ Community Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถตรวจสอบตำแหน่ง หรือค้นหาตำแหน่งศูนย์พักคอยฯ ที่เหมาะสมหรือใกล้ที่สุด ในแอปพลิเคชันแผนที่ NOSTRA หวังเป็นอีกหนึ่งแรงนำเทคโนโลยีแผนที่ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลได้อีก 1 ช่องทาง เพื่อเข้าระบบรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

เปิดวิธีเช็กตำแหน่ง’ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด’ ผ่านแอปฯ NOSTRA Map

ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ยังอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ทุกฝ่ายต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ จากสถิติการติดเชื้อรายวันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังรอความช่วยเหลือและการรักษาที่เหมาะสมในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยฯ หลายรายที่ไม่สามารถทำการกักตัวในที่พักอาศัยหรือรักษาตัวที่บ้านแบบ Home Isolation ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากอาศัยร่วมกับครอบครัวขนาดใหญ่มีสมาชิกจำนวนมาก ทำให้การกักตัวเป็นไปได้ยาก และมีความเสี่ยงแพร่เชื้อให้ครอบครัวในที่สุด

ล่าสุด กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่า ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างเหมาะสม จากสถานการณ์ข้างต้นนี้ NOSTRA เล็งเห็นความสำคัญของการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวสู่ประชาชนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือให้กว้างขวางมากที่สุด จึงได้นำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบการให้บริการบนแอปฯ แผนที่ดิจิทัล NOSTRA Map ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งได้ง่าย สะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งผ่านบริการออนไลน์ในช่องทาง Web Application และ Mobile Application ที่ (https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/bkkisolation,feed )

เปิดวิธีเช็กตำแหน่ง’ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด’ ผ่านแอปฯ NOSTRA Map


เปิดวิธีเช็กตำแหน่ง’ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด’ ผ่านแอปฯ NOSTRA Map

ทั้งนี้ กทม.ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งครอบคลุม 6 กลุ่มเขตพื้นที่ สำหรับการแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน มีการคัดกรองอาการและดูแลเบื้องต้น รอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขบริหารจัดการผู้ป่วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจและฝ่ายความมั่นคง ร่วมดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

“นอสตร้าขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังสนุบสนันสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้มากที่สุด โดยนำข้อมูลมาแสดงผ่านแอปฯ นอสตร้า ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุดฉีดวัคซีนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยกรุงเทพมหานคร การแสดงข้อมูลพิกัดห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจโควิด-19 (SARS-CoV), แผนที่จุดตรวจโควิดเชิงรุก ด้วย Rapid Antigen Test โดย สปสช. สปคม. และคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เป็นต้น ท้ายที่สุดนี้ นอสตร้าขอส่งกำลังใจถึงผู้ปฎิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ด้วยความร่วมมือร่วมใจที่เกิดขึ้นนี้ย่อมสามารถเดินหน้าประเทศไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ”

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nostramap.com หรือ โทร. +662-266-9940

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง