ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแนวทางผู้จองวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' สำหรับประชาชน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแนวทางผู้จองวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' สำหรับประชาชน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแนวทางผู้จองวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' สำหรับประชาชน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแนวทางผู้จองวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา กรณีไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามกำหนด

วันนี้ (19ส.ค.64) ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกประกาศระบุว่า แนวทางผู้จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา ที่ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามกำหนด

หากท่านมีผลตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19

สามารถเก็บวัคซีนและเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปได้อีก 3 เดือน โดยแจ้งเลื่อนวันนัดหมายฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการโดยตรง

หากท่านเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ในระหว่างกักตัว

กักตัวให้ครบจำนวนวัน และกำหนดนัดหมายใหม่ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการโดยตรง

รับวัคซีนชนิดอื่นมาแล้ว หรือแพทย์วินิจฉัยไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้

รอติดตามประกาศแนวทางการเปลี่ยนผู้รับวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หลังจากการจัดสรรส่วนใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว


แจ้ง3แนวทางผู้จองซิโนฟาร์ม แต่ยังเข้ารับวัคซีนตามกำหนดไม่ได้ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง