เปิด 4 ขั้นตอน “HOME Isolation” เข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้าน ส่งยา-พร้อมอาหาร 3 มื้อ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิด 4 ขั้นตอน “HOME Isolation” เข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้าน ส่งยา-พร้อมอาหาร 3 มื้อ

เปิด 4 ขั้นตอน “HOME Isolation” เข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้าน ส่งยา-พร้อมอาหาร 3 มื้อ

เปิด 4 ขั้นตอน “HOME Isolation” เข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้าน ส่งยา-พร้อมอาหาร 3 มื้อ แพทย์ติดตามอาการด้วย Video Call 2 ครั้ง/วัน

การปฏิบัติตัวเบื้องต้นประชาชนเมื่อทราบผลการตรวจเชื้อด้วยตัวเองที่บ้าน เมื่อใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยหากพบผลบวก (Positive) หมายถึง ‘พบเชื้อ’ ให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://crmsup.nhso.go.th หรือ โทรเข้าสายด่วน สปสช. 1330 กด 14 เพื่อเข้าสู่ระบบแยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation ของสปสช. ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องตรวจตรวจยืนยันด้วย RT-PCR ซ้ำ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


4 ขั้นตอน “HOME Isolation” เข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้าน


1.เมื่อรู้ว่า เสี่ยง หรือ มีอาการใกล้เคียง

ใช้ชุดตรวจโควิด (Antigen Test Kit*) ที่ผ่านการรับรองจาก อย. ด้วยตนเองหรือตรวจจากหน่วยตรวจโควิดเชิงรุก

*ชุดตรวจโควิดใช้ชนิดตรวจได้ด้วยตนเอง (Home Use) เท่านั้นโดยเป็นการตรวจผ่านโพรงจมูกหรือน้ำลาย

2.หากผลตรวจเป็นบวก (ติดเชื้อ)ให้ติดต่อ 1330 กด 14 สายด่วน สปสช. หรือ Add Line สปสช. @nhso หรือกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม https://crmsup.nhso.go.th

3.รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หลังจากจับคู่ผู้ป่วยกับคลินิกศูนย์บริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลที่จะรับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในระบบ Home Isolation

4.แพทย์ทำการวินิจฉัย หากอยู่ในกลุ่มไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย (กลุ่มสีเขียว) สามารถเข้าสู่ระบบ Home Isolation ได้

โดยจะได้รับ

- ยาฟ้าทะลายโจร และยาพื้นฐานอื่นๆ

- เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

- ปรอทวัดไข้

- อาหาร 3 มื้อ

- แพทย์ติดตามอาการด้วย Video Call 2 ครั้ง/วัน


เปิด 4 ขั้นตอน “HOME Isolation” เข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้าน ส่งยา-พร้อมอาหาร 3 มื้อ


เปิด 4 ขั้นตอน “HOME Isolation” เข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้าน ส่งยา-พร้อมอาหาร 3 มื้อ


เปิด 4 ขั้นตอน “HOME Isolation” เข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้าน ส่งยา-พร้อมอาหาร 3 มื้อ


เปิด 4 ขั้นตอน “HOME Isolation” เข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้าน ส่งยา-พร้อมอาหาร 3 มื้อ


เปิด 4 ขั้นตอน “HOME Isolation” เข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้าน ส่งยา-พร้อมอาหาร 3 มื้อ


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง