โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด สำหรับอายุ18ปีขึ้นไป

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด สำหรับอายุ18ปีขึ้นไป

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด สำหรับอายุ18ปีขึ้นไป

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป เช็กเงื่อนไขการลงทะเบียน

วันนี้ (18ส.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ผ่าน Application TUH FOR ALL

เงื่อนไขผู้ลงทะเบียน

1. อายุ 18 ปี้ขึ้นไป (การจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด)

2. เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

2.1 ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

2.2 ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ เขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และ บางเขน

3. โปรดดูวันนัดผ่านระบบหมอพร้อม

วิธีการจองวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

Download App หมอพร้อม

ลงทะเบียนใช้งาน

Download App TUH FOR ALL

กดจองนัดฉีดวัคซีน

ลำดับการจัดสรรวัคซีน

1. กล่มที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป

2. กลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ของ รพธ.

3. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอาย 50 ปีขึ้นไป

4. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายน้อยกว่า 50 ปี


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด ให้คนอายุ18ปีขึ้นไปข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง