เช็กด่วน! รพ.จุฬาลงกรณ์ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 2

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! รพ.จุฬาลงกรณ์ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 2

เช็กด่วน! รพ.จุฬาลงกรณ์ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 2

รพ.จุฬาลงกรณ์ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 2 เร็วขึ้นมีวันไหนบ้างเช็กได้เลยที่นี่

วันนี้ ( 16 ส.ค. 64)โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่รับการฉีดฯเข็มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิ..64 ณ คลินิกบริการวัคซีนฯ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ข้อความ ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ออกประกาศลงวันที่ 14 มิ.ย.64 เรื่องการ เลื่อนนัดฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 จากระยะเวลา 16 สัปดาห์ ขึ้นมาเป็น 12 สัปดาห์

ในการนี้ เพื่อให้การบริการฉีดวัคซีนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องไปตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติดังข้างต้น ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอประกาศแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 ณ คลินิกบริการฉีดวัคซีนฯ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 ในช่วงระหว่างวันที่ 7-17 มิ.ย.64 ให้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้

-เข็มแรก 7 มิ.ย. เข็มสอง จาก 27 ก.ย. เป็น 30 ส.ค.

-เข็มแรก 8 มิ.ย. เข็มสอง จาก 28 ก.ย. เป็น 31 ส.ค.

-เข็มแรก 9 มิ.ย. เข็มสอง จาก 29 ก.ย. เป็น 1 ก.ย.

-เข็มแรก 10 มิ.ย. เข็มสอง จาก 30 ก.ย. เป็น 2 ก.ย.

-เข็มแรก 11 มิ.ย. เข็มสอง จาก 1 ต.ค. เป็น 3 ก.ย.

-เข็มแรก 12 มิ.ย. เข็มสอง จาก 2 ต.ค. เป็น 4 ก.ย.

-เข็มแรก 13 มิ.ย. เข็มสอง จาก 3 ต.ค. เป็น 5 ก.ย.

-เข็มแรก 14 มิ.ย. เข็มสอง จาก 4 ต.ค. เป็น 6 ก.ย.

-เข็มแรก 15 มิ.ย. เข็มสอง จาก 5 ต.ค. เป็น 7 ก.ย.

-เข็มแรก 16 มิ.ย. เข็มสอง จาก 6 ต.ค. เป็น 8 ก.ย.

-เข็มแรก 17 มิ.ย. เข็มสอง จาก 7 ต.ค. เป็น 9 ก.ย.

ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านมาฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่นัดหมายเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบ วัน และ เวลา ได้ที่ หมอพร้อม และ Chula care app

เช็กด่วน! รพ.จุฬาลงกรณ์ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 2

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง