สธ.ขออย่าด้อยค่าวัคซีน ยัน "สูตรไขว้" กระตุ้นภูมิขึ้นเร็วภายใน3-4สัปดาห์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สธ.ขออย่าด้อยค่าวัคซีน ยัน "สูตรไขว้" กระตุ้นภูมิขึ้นเร็วภายใน3-4สัปดาห์

สธ.ขออย่าด้อยค่าวัคซีน ยัน สูตรไขว้ กระตุ้นภูมิขึ้นเร็วภายใน3-4สัปดาห์

นพ.เฉวตสรร ชี้ไม่ควรด้อยค่าวัคซีน-ขอให้เชื่อมั่นวัคซีนที่ไทยได้รับมา ยืนยันวัคซีน "สูตรไขว้" ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นเร็วภายใน 3-4 สัปดาห์

วันนี้( 17 ส.ค.64) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค เผยข้อมูลการกระจายฉีดวัคซีนในประเทศไทยพบมีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ในเข็มที่หนึ่ง จำนวน 18,370,997 คน คิดเป็น ร้อยละ 25.5 ของจำนวนประชากร , เข็มที่สอง 5,228,157 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.3 ของจำนวนประชากร และเข็มที่สาม 501,477 ราย ถ้าหากแยกตามชนิดวัคซีนจะมีวัคซีนซิโนแวค ได้กระจายฉีดไปแล้ว 11,399,453 โดส , วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 10,255,294 โดส , วัคซีนซิโนฟาร์ม 2,036,818 โดส และวัคซีนไฟเซอร์ 409,066 โดส

ส่วนการจำแนกเป็นกลุ่มเป้าหมายข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 มี กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่ง 857,547 คน ได้รับวัคซีนครบสองเข็มจำนวน 740,164 คน และได้รับวัคซีนเข็มที่สาม แล้วจำนวน 501,477 คน เจ้าหน้าที่ด่านหน้าได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งแล้ว 984,152 คนได้รับวัคซีนเข็มที่สองครบแล้ว 590,567 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งแล้ว 569,786 คน เข็มที่สองจำนวน 258,956 คน กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรค เข็มที่หนึ่ง 2,038,695 คน , เข็มที่สอง 361,148 คน กลุ่มประชาชนทั่วไปเข็มที่หนึ่ง 10,052,492 คน , เข็มที่สอง 2,953,047 คน , กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเข็มที่หนึ่ง 3,856,515 คน , เข็มที่สอง 323,527 คน , หญิงตั้งครรภ์เข็มที่หนึ่ง 11,810 คน เข็มที่สอง 748 คน

ส่วนของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 356,337 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 ของจำนวนประชากรต่างชาติทั้งหมด ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 27,028 คน

ขณะที่สถานการณ์การติดเชื้อภายในประเทศ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,128 รายผู้เสียชีวิต 239 คน โดยกลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีถึงร้อยละ 66 กลุ่มผู้มีโรครังร้อยละ 25 หญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 0.4 นอกจากนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่น โรคไต อ้วน ผู้ป่วยติดเตียง

ทั้งนี้ หากดูการกระจายของทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคมเป็นต้นมา จังหวัดในพื้นที่ต่างจังหวัดเองก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงมากกว่าพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยในพื้นที่ต่างจังหวัด 71จังหวัดทั่วประเทศพบ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณร้อยละ 54 ในขณะที่พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ร้อยละ 46

นพ.เฉวตสรร ย้ำว่า วัคซีนทุกตัวที่องค์การอนามัยโลกให้การรับรองให้ใช้งานได้จะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน วัตถุประสงค์หลักในเรื่องป้องกันการเสียชีวิตลดการป่วยรุนแรง เราไม่ควรด้อยค่าวัคซีน และวัคซีนทุกตัวยังมีการเก็บข้อมูลประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ขอให้เชื่อมั่นวัคซีนที่ได้รับมาและวัคซีนสูตรไขว้ ยืนยันว่า ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นเร็วกว่าภายใน 3 - 4 สัปดาห์

ส่วนแผนการจัดหาจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมขณะนี้ก็ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มีการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมอีก 12,000,000 โดส จะทำให้ข้อจำกัดในเรื่องวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้าที่มีปริมาณได้รับการส่งมอบอยู่ได้ไม่สูงนักจะสามารถนำมาฉีดไขว้กับวัคซีนซิโนแว็กซ์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง