เช็กเลย!จองคิวตรวจโควิดฟรีที่ EnCo Terminal ครบจบที่เดียว ATK และ RT- PCR

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กเลย!จองคิวตรวจโควิดฟรีที่ EnCo Terminal ครบจบที่เดียว ATK และ RT- PCR

เช็กเลย!จองคิวตรวจโควิดฟรีที่ EnCo Terminal  ครบจบที่เดียว ATK และ RT- PCR

กรมควบคุมโรค ร่วมโครงการลมหายใจเดียวกัน ของ ปตท. และรพ.ปิยะเวท จัดจุดตรวจคัดกรองโควิด 19 ครบวงจรเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวฟรีที่อาคาร EnCo Terminal เริ่ม 9 ส.ค.

วันนี้ (15 ส.ค. 64 ) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรคได้สนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ 13 แห่ง คือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองหรือ สปคม. เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อยุติการแพร่ระบาดได้โดยเร็วที่สุด ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งยังมีผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆ จำนวนมาก ได้มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง เป็นแกนหลักในการดำเนินการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือในการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังการติดเชื้อ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยขณะนี้ได้ร่วมกับกลุ่ม ปตท.และ รพ.ปิยะเวท ในโครงการลมหายใจเดียวกัน จัดบริการตรวจคัดกรองและรักษาครบวงจรเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว ที่อาคาร EnCo Terminal หรือศูนย์ลูกเรือการบินไทยเดิม เยื้องสนามบินดอนเมือง โดยได้จัดรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 5 คัน ตรวจหาเชื้อด้วยชุดทดสอบเอทีเค (Antigen Test Kit : ATK) และตรวจขั้นยืนยันด้วยวิธีอาร์ที-พีซีอาร์ (RT- PCR) ก่อนส่งผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา ผลการตรวจที่ผ่านมาพบติดเชื้อประมาณร้อยละ 10

เช็กเลย!จองคิวตรวจโควิดฟรีที่ EnCo Terminal  ครบจบที่เดียว ATK และ RT- PCR

ทางด้านนายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่า ในโครงการลมหายใจเดียวกัน ตั้งเป้าหมายตรวจคัดกรองประชาชนที่มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อวันละ 1,000 คน ให้บริการฟรี เชื่อมต่อระหว่างการค้นหา คัดกรองผู้ติดเชื้อ กับการดูแลรักษาต่อเนื่อง โดยรพ.ปิยะเวทจะดำเนินการเอ็กซเรย์ปอด เพื่อคัดกรองเข้าสู่การดูแลรักษาที่เหมาะสม โดยเปิดลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองคิวตรวจล่วงหน้า 1 วัน ผ่านระบบคิวคิว (QueQ) ลดความแออัดระหว่างการเข้าตรวจตามมาตรการป้องกันโรค และเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมควบคุมโรคระบาด ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการลมหายใจเดียวกันของ ปตท.ได้เลยในขณะนี้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง