เช็กด่วน! รวมโรงพยาบาล เปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ มีที่ไหนบ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! รวมโรงพยาบาล เปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ มีที่ไหนบ้าง

เช็กด่วน! รวมโรงพยาบาล เปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ มีที่ไหนบ้าง

เช็กด่วน! รวมประกาศจากโรงพยาบาล เปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 มีที่ไหนบ้าง-แต่ละที่มีเงื่อนไขอย่างไร

ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบางพลีใหญ่กลาง จ.สมุทรปราการ

ศูนย์ฉีดวัคซีน วัดบางพลีใหญ่กลาง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 Pfizer สำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน เปิด walk-in จำนวนจำกัด

เงื่อนไข

- อายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2504 ลงไป)

- ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (แสดงสมุดฝากครรภ์)

- เตรียมบัตรประชาชน สมุดผู้ประจำตัวผู้ป่วย การใช้ยาวาร์ฟาริน (ถ้ามี)

** เฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น (ตามที่อยู่ในบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน)

วันอาทิตย์ที่ 15 ส.ค.64 จำนวน 1,300 คน

(ไม่รวมผู้ติดตาม)

เวลา 07.00 - 15.00 น. หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า


เช็กด่วน! รวมโรงพยาบาล เปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ มีที่ไหนบ้าง


โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปิดบริการฉีด วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่

-เด็กอายุ 12-18 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น)

-ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ผู้ที่เกิดก่อน 15 สิงหาคม 2504)

-หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

-ผู้ชายมีน้ำหนักเกิน 100 กก. ผู้หญิงมีน้ำหนักเกิน 80 กก.

เฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น (ตามที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน)

โดยสามารถมารับคิวได้ที่ โลตัส สายลวด ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่ 07.00 น. เป็นต้นไป และฉีดวัคซีนที่ รพ.สมุทรปราการ ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป

เช็กด่วน! รวมโรงพยาบาล เปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ มีที่ไหนบ้าง


โรงพยาบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลบางเสาธง

เปิด Walk-inฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1

ในกลุ่ม ผู้อายุ 60 ขึ้นไป เกิดก่อน 15 สิงหาคม 2504

หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ผู้ชายมีน้ำหนักเกิน 100 กก. ผู้หญิงน้ำหนักเกิน 80 กก.

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 น. - 14.00 น.

ณ สนามกีฬา กกท. เมืองใหม่บางพลี วันละ 1000 คิว

เช็กด่วน! รวมโรงพยาบาล เปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ มีที่ไหนบ้าง


โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

เชิญกลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้โรคโควิด - 19 ที่รุนแรง

- กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

- กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

- กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเด็ก อายุ 12 – 18 ปี ดังนี้

1.โรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กรัม ต่อตารางเมตรหรือมีน้ำหนัก 70 กก ขึ้นไป ในเด็กอายุ 12-13 ปี, 80 กก.ขึ้นไป ในเด็กอายุ 13-15 ปี, 90 กก.ขึ้นไป ในเด็กอายุ 15-18 ปี หรือเล็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจชณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้ง หอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง

3.โรคหัวใจและหลอดเหลือด โรคหลอดเลือดสมอง

4. โรคไตวายเชื้อรัง

5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

6. โรคเบาหวาน

7. กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการคาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่อง ทางระบบประสาท อย่ารุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

เด็กที่มีโรคประจำตัวกรุณานำสมุดประจำโรคตัวและยาที่รับประทานมาด้วย

เช็กด่วน! รวมโรงพยาบาล เปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ มีที่ไหนบ้าง


โรงพยาบาลคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

ประกาศ (Pfizer สำหรับผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์)

รพ.คลองเขื่อนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer เข็มที่ 1)

สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์>12สัปดาห์

ที่มีทะเบียนบ้าน อ.คลองเขื่อน หรือฝากครรภ์ที่รพ.คลองเขื่อน

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 จำกัด 252 คน

เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 7.00 น. ลงทะเบียนเวลา 8.00-14.00 น.

กรุณานำบัตรประชาชนและสมุดฝากครรภ์มาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์

หมายเหตุ

1. ผู้ที่มีสิทธิ์ฉีด ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาก่อน

2. สิ่งที่ใช้ยืนยันสิทธิ์คือบัตรประชาชนและสมุดฝากครรภ์เท่านั้น (หนังสือรับรองไม่สามารถใช้ยืนยันสิทธิ์ได้)

3. ยังไม่เปิดฉีดให้กับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกอำเภอคลองเขื่อน


เช็กด่วน! รวมโรงพยาบาล เปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ มีที่ไหนบ้าง


โรงพยาบาลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาล พนมสารคาม เปิดให้ฉีดวัคซีนวันที่ 16 ส.ค. 64 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก ให้คนในพื้นที่อ.พนมสารคาม (เท่านั้น)

ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิยก่อน16 ส.ค. 2504)

หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

เด็กอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัว

เช็กด่วน! รวมโรงพยาบาล เปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ มีที่ไหนบ้าง


โรงพยาบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี

เชิญฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

* กลุ่มเป้าหมายที่ 1**

- โรคเรื้อรังในเด็ก อายุตั้งแต่ 12-18ปี (พร้อมหลักฐาน)

* กลุ่มเป้าหมายที่ 2**

- หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์)

ทะเบียนบ้าน หรืออาศัยอยู่ในอำเภอบ้านบึง ** เฉพาะกลุ่มที่ประกาศเท่านั้นค่ะ (เด็กอายุตามประกาศ และ หญิงตั้งครรภ์ตามเกณฑ์ระบุ ) อ.บ้านบึงเท่านั้น อำเภออื่น/ จังหวัดอื่นต้องติดต่อเขตของคุณเท่านั้น

2 กลุ่มนี้ถ้าเป็นคนนอกพื้นที่มาอาศัย/เช่าต้องมีหลักฐานการอยู่อาศัยแสดง+ผู้นำชุมชนรับรองการพักอาศัยจริงในพื้นที่มาติดต่อหน้างาน

เช็กด่วน! รวมโรงพยาบาล เปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ มีที่ไหนบ้าง


ข่าวแนะนำ