เปิดผลข้างเคียงฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' พบส่วนใหญ่ปวดศีรษะ-เหนื่อย-ปวดเมื่อย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดผลข้างเคียงฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' พบส่วนใหญ่ปวดศีรษะ-เหนื่อย-ปวดเมื่อย

เปิดผลข้างเคียงฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' พบส่วนใหญ่ปวดศีรษะ-เหนื่อย-ปวดเมื่อย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" พบส่วนใหญ่ปวดศีรษะ เหนื่อย เพลีย และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

วันนี้ (13ส.ค.64) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" รายงานผลข้างเคียงจากการฉีด "วัคซีนทางเลือก" "ซิโนฟาร์ม" ซึ่งมีจำนวนผู้รับวัคซีนสะสม 1,903,994 โดส (ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 1,512,950 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 1.38 % = 20,921 ราย

จากผู้กรอกแบบสอบถาม 123,350 ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน ๑ วัน) 0.79 % = 11,986 ราย

จากผู้กรอกแบบสอบถาม 89,943 ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน ๗ วัน) 0.11 % = 1,721 ราย

จากผู้กรอกแบบสอบถาม 61,616 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่

-ปวดศีรษะ 0.61 %

-เหนื่อย เพลีย 0.46 %

-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.48 %

-อาการไข้ 0.41 %

-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.43 %

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 391,044 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.09 % = 1,356 ราย

จากผู้กรอกแบบสอบถาม 12,469 ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.01 % = 148 ราย

จากผู้กรอกแบบสอบถาม 6,183 ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์

จากผู้กรอกแบบสอบถาม 953 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่

-ปวดศีรษะ 0.13 %

-เหนื่อย เพลีย 0.09 %

-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.10 %

-อาการไข้ 0.09 %

-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.09 %

หมายเหตุ

ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิต 8 ราย พบว่าเสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 1 ราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 3 ราย จากโรคประจำตัว 2 ราย ไม่ได้ชันสูตร 1 ราย และรอผลการชันสูตร 1 ราย

สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 5 ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 3 ราย ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 1 ราย และภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 1 รายรักษาตัวเป็นปกติแล้ว


เปิดผลข้างเคียงฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' พบส่วนใหญ่ปวดศีรษะ-เหนื่อย-ปวดเมื่อย
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง