รีบเลย! รพ.ภูมิพลฯ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันนี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รีบเลย! รพ.ภูมิพลฯ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันนี้

รีบเลย! รพ.ภูมิพลฯ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันนี้

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันนี้ รับเพียง 300 คิวเท่านั้น

วันนี้( 13 ส.ค.64) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โพสต์ขอเชิญประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันนี้รับเพียง 300 คิวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.) ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร

เงื่อนไขการรับวัคซีน

1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

2.ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง

-โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

-โรคหัวใจและหลอดเลือด

-โรคไตวายเรื้อรัง

-โรคหลอดเลือดสมอง

-โรคอ้วน

-โรคมะเร็งทุกชนิด

-โรคเบาหวาน

3.หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ทั้งนี้ กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือเอกสารอื่น พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง