ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีด “วัคซีนซิโนฟาร์ม"ฟรี ผู้พิการ 6,000 คน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีด “วัคซีนซิโนฟาร์ม"ฟรี ผู้พิการ 6,000 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีด “วัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ผู้พิการ 6,000 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับกลุ่มผู้พิการฟรี โดยฉีดให้กับคนลงทะเบียนล่วงหน้า และ รอบพิเศษวอล์คอิน คนลงทะเบียนไม่ทัน

วันนี้ ( 12 ส.ค. 64 )การฉีดวัคซีนให้กับผู้พิการวันนี้ เป็นวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรก ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรมาสำหรับฉีดให้กับกลุ่มคนเปราะบางได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ตั้งแต่เช้าก่อน 08.00 น.ที่จะเปิดฉีดวัคซีน มีผู้พิการพร้อมญาติมาต่อแถวรอบริเวณด้านหน้าประตู 1 ชั้น 2 ของอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ จำนวนมาก

เจ้าหน้าที่เตรียมเก้าอี้และแบ่งจุดฉีดวัคซีนตามความพิการ คือ จุดฉีดวัคซีนสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน จุดฉีดวัคซีนสำหรับผู้พิการทางสติปัญญา ผู้พิการนั่งรถเข็น และผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สาเหตุที่ต้องจัดแบ่งจุดเช่นนี้เพราะจิตอาสา ทีมแพทย์พยาบาลจะได้ให้บริการสะดวก และเนื่องจากการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้พิการมีข้อจำกัดแตกต่างจากบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะการสื่อสารและการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยสะดวก ดังนั้นจึงต้องแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจน

ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ บอกว่า ถึงแม้ผู้พิการส่วนใหญ่จะมีญาติผู้ติดตามมาแต่ก็ไม่สามารถสื่อสารกับทีมจิตอาสา แพทย์พยาบาลได้รวดเร็วนัก เพราะต้องสื่อสารผ่านหลายคน อีกทั้งในกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินก็ต้องมีล่ามภาษามือมาเป็นตัวกลางสื่อสารแทนให้ ใน 1 คนจึงใช้เวลาพอสมควร เฉลี่ยแล้ว 1 ชั่วโมงสามารถเร่งฉีดวัคซีนให้ได้เร็วสุดไม่เกิน 500 คน และตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ามีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนเข้ามามากถึง 5,500 คน ในขณะเดียวกันบางคนก็ลงทะเบียนไม่ทัน และเดินทางมาติดต่อหน้างานเจ้าหน้าที่จึงพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มได้ พร้อมจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มจากเดิมกว่า 5,000 เข็ม ตอนนี้ประมาณการไว้ว่าไม่ต่ำกว่า 6,000 เข็ม พร้อมยืนยันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เต็มที่ในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้พิการ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

ส่วนรูปแบบการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้พิการวันนี้ใช้วิธีเดียวกันกับที่เคยใช้ในจุดฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คือ ให้ผู้พิการนั่งอยู่กับที่ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน วัดความดัน ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการหลังฉีดจนเสร็จ ไม่ต้องเดินไปตามจุดต่าง ๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เป็นผู้ที่เดินให้บริการเอง

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนให้กับผู้พิการจะฉีดเฉพาะวันนี้วันเดียว หลังจากนี้หากยังมีตกหล่นให้ผู้พิการเข้าไปลงทะเบียนในระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ หากมีผู้พิการจำนวนมากยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ก็จะพิจารณาเปิดฉีดให้ฟรีอีกครั้งตามความเหมาะสมและความพร้อมของวัคซีน เบื้องต้นตอนนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังมีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งนอกจากเปิดฉีดวัคซีนผู้พิการวันนี้แล้ว ที่ผ่านมาก็ได้ไปตั้งจุดกระจายวัคซีนผู้พิการมาแล้วหลายครั้ง คาดว่าในกรุงเทพและปริมณฑลผู้พิการน่าจะได้รับวัคซีนกันไปค่อนข้างครอบคลุมแล้ว ส่วนต่างจังหวัดใช้วิธีส่งวัคซีนไปให้เพื่อจัดจุดสำหรับฉีดเช่นกัน จึงขอให้เชื่อมั่นว่ากลุ่มคนเปราะบางก็ได้รับการดูแลให้เข้าถึงวัคซีนไม่ต่างจากกลุ่มคนทั่วไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง