TNN online 12 สิงหาคม เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม" สำหรับหญิงตั้งครรภ์ฟรี ตั้งแต่วันนี้!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

12 สิงหาคม เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม" สำหรับหญิงตั้งครรภ์ฟรี ตั้งแต่วันนี้!

12 สิงหาคม เปิดจอง ซิโนฟาร์ม สำหรับหญิงตั้งครรภ์ฟรี ตั้งแต่วันนี้!

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งข่าวดี คุณแม่ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ลงทะเบียนรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ฟรีตั้งแต่วันนี้!

วันนี้( 12 ส.ค.64) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งข่าวดีว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 12-16 สิงหาคม 2564 ผ่านทาง 

LINE Official รพ.จุฬาภรณ์ >> https://bit.ly/MomForm2

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะส่งข้อความ SMS ถึงคุณแม่ที่ลงทะเบียนเข้ามาทุกท่านให้เข้ามาดำเนินการทำแบบคัดกรองและใบยินยอม และนัดหมายการเข้ารับวัคซีนต่อไป

เงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์

1.คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

2.เข้ารับบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อาคาร 9 (ทีโอทีเดิม) ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น

3. ในนวันฉีดวัคซีนกรุณานำเอกสารการฝากครรภ์ และบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงเป็นหลักฐานในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

12 สิงหาคม เปิดจอง ซิโนฟาร์ม สำหรับหญิงตั้งครรภ์ฟรี ตั้งแต่วันนี้!


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง