อภ.จัดซื้อชุดตรวจโควิด 8.5 ล้านชุด ในราคาชุดละ 70 บาท ก่อนส่งแจกปชช.

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อภ.จัดซื้อชุดตรวจโควิด 8.5 ล้านชุด ในราคาชุดละ 70 บาท ก่อนส่งแจกปชช.

อภ.จัดซื้อชุดตรวจโควิด 8.5 ล้านชุด ในราคาชุดละ 70 บาท ก่อนส่งแจกปชช.

องค์การเภสัชกรรม จัดซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit หรือ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด โดยมีบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ชุดละ 70 บาท เร่งจัดซื้อและส่งมอบให้ สปสช. กระจายให้กับประชาชนก่อนสิ้นเดือนส.ค.นี้ คาดหลังจากนี้จะทำให้ราคาในท้องตลาดราคาต่ำลงมากกว่าในปัจจุบัน

วันนี้ (11 ส.ค.64) นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรมได้จัดซื้อชุดตรวจ Antigen self-test Test Kit หรือ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด กับบริษัทออสแลนด์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด ในราคาชุดละ 70 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก 16 บริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด และสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด

โดยเสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ สปสช.ตั้งไว้ ทำให้ประหยัดงบประมาณภาครัฐได้กว่า 400 ล้านบาท และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว และยังทำให้ทราบราคาของ Antigen Test Kit ที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดขณะนี้ยังสามารถปรับลดลงได้อีกเพื่อบริการประชาชนในช่วงวิกฤติ

สำหรับการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนั้น องค์การฯ จะนำรายละเอียดเสนอให้โรงพยาบาลราชวิถี คณะทำงานกำกับติดตามการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ในหลักประกันสุขภาพ และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณาในวันนี้

และเร่งดำเนินการทำสัญญาเพื่อให้สามารถส่งมอบ Antigen Test Kit และกระจายให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ สปสช.กำหนด ภายในเดือนส.ค.นี้ ให้ทันต่อความจำเป็นเร่งด่วน

สำหรับการดำเนินการจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit ครั้งนี้ องค์การเภสัชได้ดำเนินการภายใต้หลักการของความถูกต้อง โปร่งใส แต่ยังคงมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ความต้องการที่เร่งด่วน และมีการประสานงานกับโรงพยาบาลราชวิถี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง