ยื่นเรื่องทบทวน ม.33 ที่นี่ กรณีไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ภายใน 1 ต.ค.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ยื่นเรื่องทบทวน ม.33 ที่นี่ กรณีไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ภายใน 1 ต.ค.นี้

ยื่นเรื่องทบทวน ม.33  ที่นี่  กรณีไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ภายใน 1 ต.ค.นี้

นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ใน 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ให้ยื่นทบทวนสิทธิได้ภายใน 1 ตุลาคม นี้

กรณีนายจ้างและผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 13 จังหวัด ( ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา ) เข้าไปตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาตามมาตรา 33 ในเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news ปรากกฎว่าไม่มีสิทธิ์


โดยที่นายจ้างประกอบกิจการใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับการเยียวยา คือ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม บริการด้านอื่น ๆ 5.การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร


ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตน “ยื่นร้องทุกข์ขอทบทวนสิทธิ เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิ” ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบจะดำเนินการบันทึกข้อมูลนายจ้างเข้าระบบภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564
 ม.33 ยื่นเรื่องทบทวนที่นี่  กรณีไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ภายใน 1 ต.ค.นี้


กรณีมีนายจ้างมีสำนักงานใหญ่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด แต่มีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดเหล่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา ให้นายจ้างรีบดำเนินการติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ “ขอจดทะเบียนเพิ่มสาขา” หรือขอ “เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงประเภทกิจการ” ภายใน 1 ตุลาคม นี้


โดยสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ที่รับผิดชอบสถานประกอบการ เพื่อยื่นทบทวนสิทธิได้ทันที หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง


ยื่นเรื่องทบทวน ม.33  ที่นี่  กรณีไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ภายใน 1 ต.ค.นี้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง