เปิดรายชื่อ รพ.ที่ให้บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" พร้อมค่าบริการ ที่นี่!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดรายชื่อ รพ.ที่ให้บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" พร้อมค่าบริการ ที่นี่!

เปิดรายชื่อ รพ.ที่ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม พร้อมค่าบริการ ที่นี่!

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับบุคคลธรรมดา พร้อมราคาค่าบริการ

วันนี้ (10 ส.ค.64) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับบุคคลธรรมดา รอบที่ 3 (วันที่ 11 สิงหาคม 2564)

ภายหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ สามารถเข้าจองวัคซีนได้ในเวลา 14.00 น. โดยเลือกวันเข้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564

ทั้งนี้ ผู้ฉีดชำระค่าบริการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง

เปิดรายชื่อ รพ.ที่ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม พร้อมค่าบริการ ที่นี่!

เปิดรายชื่อ รพ.ที่ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม พร้อมค่าบริการ ที่นี่!

เปิดรายชื่อ รพ.ที่ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม พร้อมค่าบริการ ที่นี่!

เปิดรายชื่อ รพ.ที่ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม พร้อมค่าบริการ ที่นี่!

เปิดรายชื่อ รพ.ที่ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม พร้อมค่าบริการ ที่นี่!

เปิดรายชื่อ รพ.ที่ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม พร้อมค่าบริการ ที่นี่!

เปิดรายชื่อ รพ.ที่ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม พร้อมค่าบริการ ที่นี่!


สามารถดูข้อมูลโรงพยาบาลเพิ่มเติม ได้ทาง > https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1540

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง