ครม.อนุมัติงบค่าตอบแทนบุคลากรการแพทย์-ด่านหน้าทั้งค่าเสี่ยงภัย-ล่วงเวลา

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ครม.อนุมัติงบค่าตอบแทนบุคลากรการแพทย์-ด่านหน้าทั้งค่าเสี่ยงภัย-ล่วงเวลา

ครม.อนุมัติงบค่าตอบแทนบุคลากรการแพทย์-ด่านหน้าทั้งค่าเสี่ยงภัย-ล่วงเวลา

ครม.อนุมัติงบค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์-บุคลากรด่านหน้า ทั้งค่าเสี่ยงภัย-ค่าล่วงเวลา กรอบวงเงิน 1.2หมื่นล้านบาท

วันนี้ (10ส.ค.64) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการอนุมัติกรอบวงเงิน เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ซึ่งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินไปแล้วส่วนหนึ่ง ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาทเศษ เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้า ทั้งค่าเสี่ยงภัยค่าล่วงเวลา OT ค่าตอบแทนคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาบุคคลภายนอก ค่าอำนวยการและสั่งการเชิงบูรณาการ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

ซึ่งเดิมกำหนดระยะเวลาการจ่ายไว้ เดือนเมษายน-มิถุนายน แต่ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขยังคงต้องปฏิบัติต่อเนื่อง ในวันนี้จะมีการอนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อใช้ในระยะเวลาเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2564 กรอบวงเงิน 12,669,218,300 บาทเศษ โดยจะเป็นการใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางปีงบประมาณ 2564

นอกจากนี้ ยังมีการอนุมัติการแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ในส่วนของการดำเนินการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล โดยมีการอนุมัติวงเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,877 ล้านบาทเศษ โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้อง ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะต้องมีบุคลากรเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสนับสนุน โดยกรอบระยะเวลา ครอบคลุมตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2564

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง