จับตา! เคาะจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ม.39-40 ทั้ง 29 จังหวัด คนละ 5,000 บาท

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

จับตา! เคาะจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ม.39-40 ทั้ง 29 จังหวัด คนละ 5,000 บาท

จับตา! เคาะจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ม.39-40 ทั้ง 29 จังหวัด คนละ 5,000 บาท

จับตา! ครม.พิจารณาเคาะกรอบและรายละเอียดจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.39 และม.40 ทั้ง 29 จังหวัด คนละ 5,000 บาท

วันนี้ (10ส.ค.64) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบทางไกลด้วยจอภาพ (Video Conference) ที่ห้องปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี หรือ PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมจับตาไปที่การพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทยโดยเฉพาะกระทรวงการคลัง จะรายงานผลการดำเนินงาน มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ด้านคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานจะเสนอกรอบและรายละเอียดการเยียวยากลุ่มแรงงานมาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัด ที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศให้ล็อกดาวน์ รวมทั้งกลุ่มอาชีพอิสระให้ได้รับเงินเยียวยาความเดือดร้อน คนละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ แรงงานในกลุ่มนี้ทั้ง 29 จังหวัดที่เข้าเงื่อนไข รวมทั้งอาชีพอิสระจะได้เงินเยียวยาเป็นจำนวน 5,000 บาท โดยในส่วนของ 13 จังหวัดแรกที่มีการประกาศล็อกดาวน์มีผู้ประกันตนในมาตรา 39 ประมาณ 1 ล้านราย ส่วนในมาตรา 40 เดิมมีผู้ประกันตนประมาณ 1 ล้านราย และมีการลงทะเบียนเพิ่มเติมมา 3.1 ล้านราย รวมเป็น 4.1 ล้านราย

ส่วนใน 16 จังหวัดที่มีการประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติมยังไม่ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยฐานข้อมูลประกันสังคมที่มีอยู่มีผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 รวมกันประมาณ 1 ล้านราย แบ่งเป็นมาตรา 39 ประมาณ 4-5 แสนราย และมาตรา 40 ประมาณ 4 -5 แสนรายเช่นกันโดยอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง