พม. เปิดช่องทางออนไลน์ให้ ปชช. ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

พม. เปิดช่องทางออนไลน์ให้ ปชช. ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ

พม. เปิดช่องทางออนไลน์ให้ ปชช. ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ

พม. เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน และประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน และประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว


ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน สามารถเข้าไปกรอกข้อมูล เพื่อ "ยื่นคำขอรับบริการ" ด้วยการ สแกน QR Code หรือ คลิกที่ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petitionพม. เปิดช่องทางออนไลน์ให้ ปชช. ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือทั้งนี้ การยื่นคำขอรับบริการ ผ่านระบบ e-Service เป็นเพียงขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เท่านั้น โดยขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือนั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง ตามที่ประชาชนได้ให้ไว้ในระบบขั้นตอนการยื่นคำขอรับบริการ มีดังนี้


1.สแกน QR Code หรือ "ยื่นคำขอรับบริการ"ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ ลงทะเบียน


2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


3.ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)


4.ตรวจสอบความถูกต้อง และ"กดบันทึกข้อมูล"พม. เปิดช่องทางออนไลน์ให้ ปชช. ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ


พม. เปิดช่องทางออนไลน์ให้ ปชช. ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ


ข่าวแนะนำ