เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่! นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่! นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี

เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่! นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ฟรี

​อบจ.นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี เช็กเงื่อนไข-คุณสมบัติ พร้อมช่องทางลงทะเบียนได้ที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โมเดอร์นา(Moderna) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (จนกว่าจะครบจำนวน) สำหรับประชาชน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนนทบุรี ดังนี้

กลุ่ม 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน เริ่มลงทะเบียน 8 สิงหาคม 2564

กลุ่ม 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน เริ่มลงทะเบียน 11 สิงหาคม 2564

กลุ่ม 3 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือ ในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน เริ่มลงทะเบียน 11 สิงหาคม 2564


ทั้งนี้ สามารถขอรับเอกสารการลงทะเบียนได้ที่ อบต. หรือ เทศบาลในเขตที่ท่านพักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี หรือ สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้โดยสแกน QR code ตามที่ปรากฎ

เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่! นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ฟรี


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง