เปิดขั้นตอน นายจ้าง ม.33 ยื่นขอรับเงินเยียวยาประกันสังคม 3,000 บาท เริ่มโอน 10 ส.ค.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดขั้นตอน นายจ้าง ม.33 ยื่นขอรับเงินเยียวยาประกันสังคม 3,000 บาท เริ่มโอน 10 ส.ค.นี้

เปิดขั้นตอน นายจ้าง ม.33 ยื่นขอรับเงินเยียวยาประกันสังคม 3,000 บาท เริ่มโอน 10 ส.ค.นี้

"ประกันสังคม" เตือนให้นายจ้างมาตรา 33 รีบยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่าน e-service "www.sso.go.th" เพื่อรับ "เงินเยียวยา" จำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน แต่ไม่เกิน 200 คน

นายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน 10 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ที่ยังไม่ยื่นขอรับเงินชดเชยเยียวยา ขอให้ท่านดำเนินการยื่นแบบความประสงค์ขอรับเงินโดยด่วน ขั้นตอนคือเข้าระบบ e-service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม กรอกข้อมูล แล้วส่งกลับมาให้สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาบัญชีธนาคารกลับมาด้วย ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดาให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินได้อย่างรวดเร็ว
สำนักงานประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

2. เข้าระบบ e-Service สถานประกอบการ

3. คลิกยื่นประสงค์ขอรับเงินเยียวยา

4. กรอกเลขบัญชีนายจ้างเลขสาขา

5. กรอกข้อมูลนายจ้างบัญชีธนาคาร


เปิดขั้นตอน นายจ้าง ม.33 ยื่นขอรับเงินเยียวยาประกันสังคม 3,000 บาท เริ่มโอน 10 ส.ค.นี้จากนั้นส่งกลับมาให้สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาบัญชีธนาคารกลับมาด้วย ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดาให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินได้อย่างรวดเร็วนิติบุคคล


แบบแสดงความจำนง

สำเนาบัญชีธนาคาร

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจลงนามแทน)

บุคคลธรรมดา


แบบแสดงความจำนง

ผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ (ผูกเลขบัตรประชาชนเท่านั้น)สำหรับการเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการนายจ้างในระบบประกันสังคม จะคิดคำนวณจากจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน ได้หัวละ 3,000 บาท จำนวนเงินสูงสุดที่นายจ้างได้รับจะอยู่ที่ 600,000 บาท ซึ่งมีนายจ้างทยอยมายื่นขอรับเงินเยียวยาในระบบ e-service ในขณะนี้ประมาณ 200,000 ราย สำนักงานประกันสังคมพร้อมเริ่มโอนเงินงวดแรกในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 แต่ยังมีนายจ้างอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ยื่นขอรับเงินชดเชยเยียวยา ขอให้ท่านดำเนินการยื่นแบบความประสงค์ขอรับเงินโดยด่วน ขั้นตอนคือเข้าระบบ e-service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม กรอกข้อมูล แล้วส่งกลับมาให้สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาบัญชีธนาคารกลับมาด้วย ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดาให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินได้อย่างรวดเร็วเปิดขั้นตอน นายจ้าง ม.33 ยื่นขอรับเงินเยียวยาประกันสังคม 3,000 บาท เริ่มโอน 10 ส.ค.นี้ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง