ลงทะเบียนรับฟ้าทะลายโจรฟรีที่นี่! จากกรมวิชาการเกษตร

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ลงทะเบียนรับฟ้าทะลายโจรฟรีที่นี่! จากกรมวิชาการเกษตร

ลงทะเบียนรับฟ้าทะลายโจรฟรีที่นี่! จากกรมวิชาการเกษตร

ลงทะเบียนรับฟ้าทะลายโจรฟรี! กรมวิชาการเกษตร ได้จัดเตรียมกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรไว้ จำนวน 100,000 ต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนปลูกตามบ้านเรือน รายละไม่เกิน 5 ต้น

กรมวิชาการเกษตร ได้จัดเตรียมกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรไว้ จำนวน 100,000 ต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนปลูกตามบ้านเรือน รายละไม่เกิน 5 ต้น หากใครที่สนใจรับกล้าพันธุ์ ให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอรับกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ได้ตามช่องทาง

http://info.doa.go.th/fatalinejon/


ลงทะเบียนรับฟ้าทะลายโจรฟรีที่นี่! จากกรมวิชาการเกษตร


สำหรับขั้นตอน มีดังต่อไปนี้


1. แจ้งความประสงค์ขอรับต้นกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดให้ผู้ลงทะเบียน 1 ท่านสามารถรับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจร 5 ต้น


2. เริ่มแจ้งความประสงค์รับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรวันที่ 7-31 สิงหาคม 2564 และเริ่มรับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรวันที่ 15-30 กันยายน 2564


3. รับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรตาม วัน สถานที่ที่แจ้งความประสงค์ไว้ เวลา 8.30 - 16.30 น. ทุกวัน


4. มีจำนวนต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรเพียง 100,000 ต้น

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง